Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Dostępność
dostępne
(4)
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(2)
Autor
Arentewicz Żaneta
(1)
Bieńkowska-Robak Katarzyna
(1)
Michno Antoni
(1)
Olszak Alicja
(1)
Palak Zofia (1951- )
(1)
Plutecka Katarzyna
(1)
Tańska Agata
(1)
Wachelka Anna
(1)
Wyrzykowska Krystyna (pedagog)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(6)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Pedagodzy specjalni
(2)
Studenci
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Temat
Surdopedagodzy
(10)
Pedagodzy specjalni
(4)
Kompetencje zawodowe
(3)
Nauczyciele
(3)
Pietrzak, Włodzimierz
(3)
Dziecko głuche
(2)
Oligofrenopedagodzy
(2)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
(1)
Domino, Aniela
(1)
Doskonalenie zawodowe
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko chore na cukrzycę
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Głuchota
(1)
Głusi
(1)
Integracja osób z niepełnosprawnością
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Młodzież głucha
(1)
Młodzież niedosłysząca
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie
(1)
Oligofrenopedagogika
(1)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Postawy
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Rozwój zawodowy
(1)
Studenci
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo
(1)
Tyflopedagodzy
(1)
Wartość
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Temat: czas
1901-2000
(6)
1989-2000
(5)
1945-1989
(4)
2001-
(4)
1914-1918
(1)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
Temat: miejsce
Polska
(7)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Biografia
(3)
Raport z badań
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Broszura
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Wspomnienie pośmiertne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Historia
(1)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji - teraźniejszość i przyszłość", która odbyła się w dniach 19-20 października 2006 w Lublinie.
Bibliografia przy artykułach.
Prace z zakresu pedeutologii i deontologicznych aspektów pedagogiki specjalnej, dot. m.in: pedagoga specjalnego jako terapeuty w ujęciu klasyków oraz w ujęciu współczesnym; umiejętności nauczyciela pracującego w klasie integracyjnej; przemian kompetencji i postaw surdopedagogów i logopedów związanych ze stosowaniem metody fonogestów; wypalenia zawodowego pedagoga specjalnego; wymiarów marginalizacji rodzin z dzieckiem upośledzonym; moralnej odpowiedzialności surdopedagoga za rozwój niesłyszacego wychowanka; genetyki dysleksji, trudności w uczeniu się oraz zaburzeń współistniejących; wartości studentów pedagogiki specjalnej; nauczyciela wobec psychospołecznych problemów dzieci i młodzieży z cukrzycą; metodyki katechezy osób upośledzonych umysłowo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-a-207 294597 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu / Katarzyna Plutecka. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 196 stron : wykresy ; 24 cm.
Bibliografia na stronach 185-194.
Streszczenie w języku angielskim.
Publikacja składa się z części teoretycznej i badawczej. Zawiera wyjaśnienia terminologiczne dotyczące dziecka z wadą słuchu oraz przegląd historyczny na temat jego edukacji i rehabilitacji. Kolejne rozdziały poświęcono analizie osobowości nauczyciela w aspekcie deontologii, jego funkcji, zadań wychowawczych i kompetencji zawodowych. Omówiono tendencje rozwojowe w kształceniu pedagogów pracujących z uczniami z uszkodzonym słuchem. Zamieszczono metodologiczne podstawy badań, których przedmiotem była ewaluacja kompetencji zawodowych surdopedagogów z wadą słuchu w opiniach nauczycieli oraz wnioski i wskazówki dla praktyki pedagogicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 291197, 290901 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
Bibliografia na stronach 285-302.
W pracy omówiono czynniki warunkujące kompetencje nauczyciela szkoły specjalnej. Przedstawiono badania dot. postaw pedagogicznych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół specjalnych, metody i techniki badawcze oraz sposoby analizowania wyników. W zakończeniu zamieszczono interpretację wyników i wnioski końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-127 282183 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1999
Aniela Domino - toruński pedagog specjalny / Żaneta Arentewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 1999. - 157, [3] strony, XII stron tablic : fotografie ; 21 cm.
(Toruń - Miasto i Ludzie)
Bibliografia na stronach 155-157.
Historia pedagogiki specjalnej w Polsce i w Toruniu. Biografia Anieli Domino - surdopedagoga, logopedy, nauczycielki dzieci upośledzonych umysłowo, stosujacej w swej pracy własną metodę pedagogiczną. A. Domino przedstawiono również we wspomnieniach ludzi , którzy się z nią zetknęli oraz przytoczono jej wspomnienia o zasłużonych dla polskiej pedagogiki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281120 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Bibliogr. s. 107-108, bibliogr. publ. W. Pietrzaka s. 71-76.
Streszczenie: Ogólny rys biograficzny prof. Włodzimierza Pietrzaka. Omówienie jego pracy naukowo-dydaktycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie oraz działalności społecznej (m.in. w Polskim Związku Głuchych). W zakończeniu książki umieszczono przegląd publikacji profesora z uwzględnieniem podziału na problemy badawcze oraz wspomnienia osób związanych z nim zawodowo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286759 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1985
Nr SSZ-32-797/PS-S/VIII/85.
Materiały zostały zaakceptowane przez Ministra Oświaty i Wychowania pismem z dnia 15 sierpnia 1985 r., Nr OP-32-CR-1361-125/85. Okres ważności: od 1 stycznia 1986 r. - do odwołania.
Opis według okładki. Początek tekstu na 2. stronie okładki.
Maszynopis powielony.
Bibliografia na stronach 11-12, 13-14.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 219772 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej