Form of Work
Książki
(70)
Poradniki i przewodniki
(3)
Status
only on-site
(57)
available
(35)
Branch
Wypożyczalnia
(35)
Czytelnia
(57)
Author
Knafel Krystyna
(4)
Nalaskowski Aleksander (1957- )
(4)
Szabo Alicja
(4)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(3)
Gerlach Ryszard
(3)
Jeżowski Antoni (1950- )
(3)
Skubacz Alicja
(3)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(2)
Ekiert-Grabowska Dorota
(2)
Podoska-Filipowicz Elżbieta
(2)
Radwan Zbigniew
(2)
Sapiński Feliks
(2)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(2)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(2)
Andrzejczak Aldona (1952- )
(1)
Appel Arjen
(1)
Bednarek Krzysztof
(1)
Białecki Ireneusz (1944- )
(1)
Bogusz Jan (1928-2009)
(1)
Bokajło Wiesław (1946- )
(1)
Brudnik Edyta
(1)
Błażejowski Henryk
(1)
Cenda Klaudia
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Grabowska Lucyna
(1)
Gęsicki Janusz (1951-2019)
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata (1976- )
(1)
Jurczyk Paweł
(1)
Karulak Krzysztof ( -2000)
(1)
Kiciński Krzysztof (1938- )
(1)
Knap Adam
(1)
Koroś Małgorzata
(1)
Koseła Krzysztof (1951- )
(1)
Kropiwnicki Jan (1936- )
(1)
Kwieciński Zbigniew (1941- )
(1)
Lesiak-Laska Eugenia Iwona (1938- )
(1)
Lisowska Katarzyna
(1)
Mazur Maria
(1)
Moos Janusz
(1)
Moroz Henryk (1924- )
(1)
Nalaskowski Stanisław (1923-2007)
(1)
Nowakowska-Łapińska Joanna
(1)
Nowicka Marzenna (1962- )
(1)
Oldroyd David Roger
(1)
Pawlik Wojciech (1954- )
(1)
Putkiewicz Elżbieta (1948- )
(1)
Pęcherz Janusz
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Płotkowiak Barbara
(1)
Radnor Hilary A
(1)
Siellawa-Kolbowska Krystyna Ewa
(1)
Sowell Thomas (1930- )
(1)
Stankiewicz Leszek (organizacja oświaty)
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Wroński Aleksander
(1)
Zahorska Marta (1947- )
(1)
Łuczyński Jan (1957-2010)
(1)
Żytkowicz Helena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(47)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(70)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Szkolnictwo
(55)
Zarządzanie oświatą
(25)
Oświata
(14)
Nauczyciele
(10)
Nauczanie
(7)
Szkolnictwo zawodowe
(7)
Samorząd terytorialny
(6)
Innowacje pedagogiczne
(5)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(4)
Integracja europejska
(3)
Komputery
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Szkolnictwo podstawowe
(3)
Zastosowanie i wykorzystanie
(3)
Informatyka
(2)
Informatyka (przedmiot szkolny)
(2)
Kształcenie
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Szkolnictwo niepubliczne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Uczniowie
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Cyganie
(1)
Dyrektorzy szkół
(1)
Edukacja europejska
(1)
Eksperymenty
(1)
Elita władzy
(1)
Gimnazja
(1)
Internet
(1)
Kaszubi
(1)
Katecheza
(1)
Klasy łączone
(1)
Kluby
(1)
Litwini za granicą
(1)
Matura
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauka
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Organizacja
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Postawy
(1)
Społeczne Liceum Ogólnokształcące (Toruń)
(1)
Studenci
(1)
Suchodolski, Bogdan
(1)
Technika
(1)
Tolerancja religijna
(1)
Ukraińcy za granicą
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(61)
1901-2000
(6)
1989-2000
(3)
2001-
(3)
1945-1989
(1)
Subject: place
Europa
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(9)
Materiały konferencyjne
(7)
Poradnik
(3)
Podręcznik
(2)
Dane statystyczne
(1)
Encyklopedia
(1)
Informator
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(26)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Edukacja i pedagogika
(3)
Nauka i badania
(1)
70 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2011
(Pedagogika Wobec Współczesności)
Bibliogr. s. [220]-236.
Streszczenie: Opis współczesnego doradztwa i poradnictwa w wymiarze globalnym i przemian polskiego poradnictwa karier. Krytyka funkcjonowania systemu poradnictwa kariery w oświacie. Przedstawienie założeń systemu poradnictwa kariery w OHP i ich realizacji. Ukazanie struktury sieci poradnictwa w Polsce (środowiska naukowe, centra metodyczne, łącznicy sieci, realizatorzy poradnictwa). Omówienie koncepcji poradnictwa biograficznego i jego szczegółowych orientacji (etyczna, narracyjna, dynamiczna, na całożyciowe uczenie się).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300817, 300816, 300815, 300814, 300813, 300127 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-128 300103 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-E-a-417 301227 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
Bibliogr. s. 251-299.
Streszcz. ang.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 299424 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-375 299423 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. s. 302-312.
Streszczenie: Problematyka współczesnej instytucjonalizacji przekazu kulturowego w odniesieniu do grup etnicznych będących mniejszościami narodowymi: etniczność w systemie oświatowym, język jako wskaźnik odrębności ; włączanie Romów w polski system oświatowy, "kto się uczy kaszubskiego?" (tradycje lokalne a nowoczesność szkolna) ; zachowanie kultury ukraińskiej w Polsce ; grupa etniczna a grupa narodowa ; elity narodowe ; państwo wobec różnic etnicznych ; "kultura" jako istota zróżnicowania globalizującego się świata, kultura etniczna, świadomość etniczna a integracja grupowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-363 297097 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Wśród wielu zagadnień pozwiązanych tematycznie z problemem głównym prezentowanej książki, omówiono m.in.: szanse i wyzwania polskiej szkoły wyższej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, przyczyny powiększania się luk wiedzy między korporacjami a innymi organizacjami, przezwyciężenie społeczno-kulturowych dysproporcji w dostępie do edukacji, prawne aspekty uznawalności kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, koncepcję "lifelong learning" w polityce UE, rolę Wolontariatu Europejskiego w polskim systemie zawodowego kształcenia ustawicznego, kształcenie kadr Wojska Polskiego, działalność Europejskiego Instytutu Technologicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-358 296824 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294643 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Praca zbiorowa wybitnych pedagogów dot. propozycji zmian w systemie edukacji. Na szerokie spektrum tematyczne książki składają się zagadnienia konieczności ustawicznego reformowania oświaty, efektywności tych reform, zagrożenia i szanse systemów edukacji oraz priorytety unowocześnienia systemów edukacyjnych w Europie. Spośród szczegółowych zmian edukacyjnych opisano teoretyczne i realistyczne podstawy zarządzania oświatą, wizerunek nauczyciela przyszłości, diagnostykę edukacyjną i egzaminowanie, zwiększenie wykorzystania wiedzy w praktyce oraz nową jakość kształcenia i wychowania po reformie edukacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 295218 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-338 294818 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306853 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 496)
Bibliogr. s. [267]-[275].
Spis treści również ang.
Streszczenie: Wydanie drugie zostało wzbogacone o kilkanaście nowych prac, np. o problematykę społeczeństwa wychowującego, rozważania o pokoleniu młodych (pokolenie JP2 czy mp3), "przepis na dobrą szkołę", "dyplom dla świętego spokoju".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-313 295036 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły z zakresu: funkcji szkoły, jakości kształcenia, wyboru wartości, socjologicznego aspektu edukacji. M.in.: A. Solak "Tischnerowski etos nauczyciela", A. Karpińska "Neurodydaktyka - perspektywą na sukces w uczeniu (się)", B. Dusza "Piętno w szkole. Rozważania o (z)ranionej tożsamości ucznia", M. Zinczuk "Nauczyciel a niepowodzenia szkolne - jak odnieść edukacyjny sukces", A. Grzywa-Bilikiewicz "Kształtowanie tożsamości w europejskiej szkole", U. Gruca-Miąsik "Wyzwania moralne dla nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości", W. Walc "Opiekuńcza funkcja szkoły - sfera zapomniana czy zaniedbana", M.A. Franciszkowska "Współpraca nauczyciela z rodzicami" (wg koncepcji organizacji uczących się P. Senge'a).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-193 293073 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 198-204.
Streszczenie: W publikacji przeanalizowano genezę powstania i działalność Klubów Europejskich w Polsce i Portugalii. Poddano analizie porównawczej między innymi takie czynniki jak: organizację zajęć, pozyskiwanie środków finansowych, preferowane formy zajęć, instytucje wspierające ich działalność, formy współpracy międzyklubowej. Prócz ukazania podobieństw i różnic za pomocą wskaźników ilościowych, przeanalizowano jaki wkład mają Szkolne Kluby Europejskie w promowaniu edukacji europejskiej. Za najbardziej znaczący wkład uznano: otwarcie się na inne kultury, kształtowanie się tożsamości europejskiej, wymianę międzynarodową, urzeczywistnienie idei wielokulturowości, pojawienie się pojęcia "europejski " nauczyciel.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-B-33 290050 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 390)
Bibliogr. s. 200-203.
Streszczenie: Praca składa się z dwóch części. W pierwszej umieszczono rozprawy dotyczące edukacyjnych konsekwencji globalizacji oraz innych wyzwań teraźniejszości i przyszłości, analizy przeobrażeń dokonujących się w rodzinie, konsekwencje zmian dla młodzieży, zmienionej sytuacji szkoły i nauczyciela w okresie przemian społecznych. Druga część przedstawia refleksje i komentarze związane z rozwojem oświaty zawarte w felietonach publikowanych w "Nowej Szkole" w latach 2000-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288101, 288100 (2 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 153-154.
Streszczenie: Książka pokazuje jak prosto i skutecznie przeprowadzić badanie jakości szkół, zwłaszcza szkół przygotowujących do zawodu. Przedstawia podstawy teorii jakości oraz wyjaśnia pojęcie jakości w edukacji. Opisuje procedurę mierzenia jakości pracy szkoły, narzędzia potrzebne do zbadania pracy szkoły, materiały pomocnicze (harmonogramy, wzory ankiet, arkuszy, listów i prezentacji). Podaje praktyczne wskazówki i przykłady oraz wzorcowy raport. Uzupełnieniem książki jest CD-ROM zawierający wszystkie materiały w wersji elektronicznej oraz prosty w obsłudze program do rejestracji i przetwarzania danych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286232, 285783 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-62 PNS 285784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Streszczenie: Próba rozpoznania wielkości przestrzeni szkoły biorąc pod uwagę miejsce przebiegu procesu edukacji oraz osoby tego procesu. Przedstawienie m.in. teoretycznych propozycji dot. kształcenia w kierunku rezygnacji z instrumentalnego przekazywania wiedzy uznanej za jedyną poprawną na rzecz tworzenia warunków do aktywnego konstruowania znaczeń przez uczniów w drodze ich negocjowania, rekonstruowania i konfrontacji. Omówienie wybranych teorii psychologicznych dot. kształcenia pojęć matematycznych, wartościowania pracy dzieci i młodzieży. Dyskurs na temat kondycji nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej w obecnych czasach. Ukazanie jak rzeczywistość szkolna zmierza się z nowym i jakie postulaty wobec inicjatorów nowego mają nauczyciele.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-F-c-135 284699 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283834 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Reforma Edukacji)
Streszczenie: Raport zawiera: dane statystyczne; harmonogram wdrażania reformy; charakterystykę zmian; działania MEN-u w zakresie legislacyjnym, zarządzania, sieci i organizacji szkół, pomocy stypendialnej, edukacji informatycznej, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolnictwa wyższego; wyniki badań społecznych dotyczących przeprowadzanych zmian w okresie reformy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282981 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-266 PNS 282982 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282285 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-260 PNS 282286 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Program "Gimnazjum 2002")
Streszczenie: Relacja z przebiegu organizacji nowej sieci szkolnej i pracy gimnazjów według reformy. Analiza badań ankietowych dotyczących infrastruktury, uczniów i nauczycieli, dyrektorów, problemów dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Omówienie programu wychowawczego w szkolnej praktyce gimnazjum oraz procedury tworzenia gimnazjalnych programów wychowawczych. Gimnazja w opiniach nauczycieli, uczniów i rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-264 282983 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. przy ref.
Tyt. równol. niem. Tekst częśc. niem.
Streszczenie: W referatach (w jęz. polskim i niemieckim) omówiono: uwarunkowania reformy systemu oświaty w Polsce, koncepcję modernizacji szkół Dolnej Saksonii na rok 2000, Towarzystwo im. Carla Duisberga - koordynatora programu Leonardo da Vinci w Niemczech, kształcenie zawodowe polskiej młodzieży w Dolnej Saksonii w l. 1990-98, projektowane zmiany w systemie egzaminów zawodowych w Polsce (zewnętrzne egzaminy zawodowe, standardy wymagań egzaminacyjnych, przykład zawodu elektyk), europejski program kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci, a następnie przedstawiono informację o współpracy szkół partnerskich - 4 wielkopolskich i 4 z Dolnej Saksonii, zamieszczono tekst deklaracji o współpracy Wielkopolski z Dolną Saksonią, schemat nowego ustroju szkolnego w Polsce i strukturę systemu oświatowego w RFN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281639 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-129 PNS 281640 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Biblioteczka Reformy ; 19)
Streszczenie: Praca zawiera: analizę sieci szkół w poszczególnych województwach; zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego; zasady zakładania, likwidacji i przekształcania szkół; pytania i odpowiedzi dotyczące sieci szkół.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279635 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-238 279636 PNS (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again