Form of Work
Książki
(31)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(24)
only on-site
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(23)
Author
Kwiatkowski Stefan Michał (1948- )
(4)
Gerlach Ryszard
(3)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(2)
Szubański Ryszard
(2)
Bednarek Krzysztof
(1)
Czygier Stanisław
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(1)
Dzierzgowski Sergiusz
(1)
Francuz Władysława Maria (1944-2017)
(1)
Goźlińska Elżbieta
(1)
Hauer Agnieszka Katarzyna
(1)
Jeruszka Urszula (1952- )
(1)
Kabaj Mieczysław (1933- )
(1)
Kargulowa Alicja (1936- )
(1)
Koroś Małgorzata
(1)
Leppert Roman
(1)
Moos Janusz
(1)
Nowakowski Witold
(1)
Polak Krzysztof (1957- )
(1)
Potęga Witold
(1)
Płotkowiak Barbara
(1)
Szkudlarek Tomasz (1954- )
(1)
Szumigraj Marcin
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Urban Bronisław (1942-2014)
(1)
Wieczorek Tadeusz (1934- )
(1)
Ładyżyńska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Subject
Szkolnictwo zawodowe
(27)
Nauczanie
(4)
Siła robocza
(4)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Nauczyciele
(3)
Szkolnictwo
(3)
Integracja europejska
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Technika
(2)
Bezrobocie
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Internet
(1)
Nauczyciele zawodu
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Uczniowie szkół zawodowych
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(22)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
2001-
(2)
Subject: place
Europa
(6)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Suwałki (woj. podlaskie)
(1)
Warszawa (okolice)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(7)
Praca zbiorowa
(7)
Podręcznik
(3)
Informator
(1)
Poradnik
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Psychologia
(1)
31 results Filter
Book
In basket
Date of publication: 2016
Bibliogr. s. 235-241.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 314447 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2012
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-169 304924 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2011
(Pedagogika Wobec Współczesności)
Bibliogr. s. [220]-236.
Streszczenie: Opis współczesnego doradztwa i poradnictwa w wymiarze globalnym i przemian polskiego poradnictwa karier. Krytyka funkcjonowania systemu poradnictwa kariery w oświacie. Przedstawienie założeń systemu poradnictwa kariery w OHP i ich realizacji. Ukazanie struktury sieci poradnictwa w Polsce (środowiska naukowe, centra metodyczne, łącznicy sieci, realizatorzy poradnictwa). Omówienie koncepcji poradnictwa biograficznego i jego szczegółowych orientacji (etyczna, narracyjna, dynamiczna, na całożyciowe uczenie się).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300817, 300816, 300815, 300814, 300813, 300127 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-128 300103 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 155-158.
Streszczenie: Publikacja zawiera zarys rozwojowy programów nauczania, typologie, teorie programu oraz jego składniki. Zamieszcza problematykę programu szkolnego w świetle reform oświatowych w Polsce oraz wiedzę z zakresu integracji europejskiej, programów nauczania i kształcenia nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. W części badawczej autorka stawia sobie za cel nie tylko diagnozę obecnej sytuacji, ale także próbę pomocy tym, którzy nie czują się pewnie w nowej roli kreatorów programu, w określaniu, projektowaniu i realizowaniu misji nowoczesnej szkoły. Praca ma wskazywać jak i gdzie można doskonalić pożądane umiejętności w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289923 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-229 PNS 289924 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Pokłosie V Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego zorg. we Wrocławiu w dniach 23-24 września 2004 r.
Bibliogr. s. 341-343.
Streszczenie: Zbiór artykułów na temat powiązań rynku edukacyjnego z gospodarką narodową i jego wpływu na jej rozwój. Autorzy zwrócili uwagę na zależność między edukacją a pracą i bezrobociem, neoliberalną politykę oświatową, wzrost zapotrzebowania na poradnictwo zawodowe, całożyciowe uczenie się (edukacja dorosłych), problemy konstruowania społecznej i indywidualnej tożsamości w kulturze neoliberalnej oraz na pedagogikę pracy i standardy kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288840 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 288420 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-157 PNS 287589 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2004
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Bibliogr. s. 167-173 i przy rozdz.
Streszcz. ang., ros. przy rozdz. Wstęp i spis treści także ang., ros.
Streszczenie: Pokłosie Regionalnej Konferencji Naukowej (regionu północno-wschodniego Polski). W prezentowanych referatach omówiono: cele, funkcje i zadania kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych; doskonalenie systemu kształcenia ustawicznego pracujących; strukturę i formę egzaminów zewnętrznych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół zawodowych; diagnozowanie i analizowanie potrzeb suwalskiego rynku pracy; współdziałanie nauczycieli szkół zawodowych z przedstawicielami zakładów pracy; kompetencje nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym; orientację i poradnictwo zawodowe; koncepcję powołania Suwalskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-99 287922 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. przy pracach.
Tekst częśc. ukr., częśc. tł. z niem. Streszcz. pol. przy pracach.
Streszczenie: W zbiorze artykułów przedstawiono zagadnienia relacji między edukacją i pedagogiką wobec rynku pracy w następujących zakresach: problemów edukacji zawodowej i szkolnictwa wyższego, tworzenia kapitału ludzkiego i efektywnego funkcjonowania zawodowego, pedagogiki pracy jako subdyscypliny pedagogicznej. Szczegółowe omówienia dotyczą m.in.: podstawowych wyznaczników edukacji zawodowej i rynku pracy; edukacji komputacjonalistycznej; technologii kształcenia; orientacji sprawnościowych studentów pedagogicznych; standardów kształcenia w krajach europejskich; telepracy; znaczenia samosterowności w funkcjonowaniu zawodowym; nauczycieli przedmiotów zawodowych; aktywności zawodowej kobiet; "zarządzania wiedzą" w szkole; rozwoju zawodowego człowieka; doradztwa i orientacji zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-96 285922 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Refleksje nad przemianami społeczno-kulturowymi w krajach postkomunistycznych (na Węgrzech, Ukrainie, Rosji, Białorusi, Rumunii) a wyzwaniami edukacyjnymi w kontekście globalnym. Analiza teorii i praktyki wychowawczej w nowym ładzie społecznym. Poruszenie zagadnień kształcenia zawodowego, kształcenia dorosłych oraz zagadnienia świadomości nauczycielskiej wraz z podjętą próbą zdiagnozowania sytuacji ich kondycji psychicznej (trzy lata od momentu wdrożenia reformy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286628 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 59-60.
Streszczenie: W publikacji scharakteryzowano potrzeby rynku pracy zmieniającego się wobec nowych zawodów i odpowiadających im kierunków kształcenia. Omówiono zmiany strukturalne w szkolnictwie zawodowym dla młodzieży i dla dorosłych w latach 1990-2000 (analizę danych ujęto w formę tabel). Przedstawiono projekt reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego - strukturę, plany nauczania, podstawy programowe i programy, system oceniania. Dokonano próby prognozowania rozwoju kształcenia zawodowego uwzględniającego jego cele, treści, standardy wymagań i kwalifikacji zawodowych, infrastrukturę dydaktyczną, doskonalenie nauczycieli. Nawiązano do relacji zachodzących między szkołami zawodowymi a ich tzw. dalszym otoczeniem w aspekcie europejskiego kształcenia zawodowego uwzględniającego treści dokumentu "Narodowa Strategia Integracji".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284170 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-155 286666 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
Streszczenie: W zbiorze artykułów omówiono kształcenie prozawodowe i zawodowe z uwzględnieniem kontekstu integracji europejskiej oraz problematyki nauczycieli edukacji zawodowej, standardów kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji kluczowych. Przedstawiono założenia reformy kształcenia zawodowego w Polsce oraz zagadnienia dotyczące kształcenia ustawicznego (m. in.: cele, szkolenia i dokształcanie pracowników).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286539 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-93 284429 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310897 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 153-154.
Streszczenie: Książka pokazuje jak prosto i skutecznie przeprowadzić badanie jakości szkół, zwłaszcza szkół przygotowujących do zawodu. Przedstawia podstawy teorii jakości oraz wyjaśnia pojęcie jakości w edukacji. Opisuje procedurę mierzenia jakości pracy szkoły, narzędzia potrzebne do zbadania pracy szkoły, materiały pomocnicze (harmonogramy, wzory ankiet, arkuszy, listów i prezentacji). Podaje praktyczne wskazówki i przykłady oraz wzorcowy raport. Uzupełnieniem książki jest CD-ROM zawierający wszystkie materiały w wersji elektronicznej oraz prosty w obsłudze program do rejestracji i przetwarzania danych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286232, 285783 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-c-62 PNS 285784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-N-a-242 287053 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283834 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
(Opracowania PCZ ; z. 6)
U góry okł.: Projekt Celowy Zamawiany (001 16/01) "Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską".
Bibliogr. s. 181-183.
Streszczenie: Analiza systemu edukacji zawodowej w Polsce i systemów edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (prowadzona w latach 1999-2001) obejmująca trzy etapy badawcze: ewolucję systemów i standardów edukacyjnych Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Irlandii; oczekiwania pracodawców względem edukacji zawodowej; wpływ rozwiązań systemowych krajów UE i potrzeb rodzimych pracodawców na projektowany system edukacji zawodowej w Polsce. Przedstawienie ogólnych uwag dot. kształcenia zawodowego w koncepcji szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-a-92 283227 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283477 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-G-a-275 PNS 283478 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Studia i Monografie)
Bibliogr. przy pracach.
Spis treści także ang.
Streszczenie: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczego "Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy", zaplanowanego do realizacji w latach 1991-2001 w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Stanowi ona pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej osiągnięcia tego projektu. Niniejszy tom składa się z trzech części. Pierwsza zawiera teorię oceny efektywności kształcenia zawodowego. W części drugiej przedstawiono charakterystyki systemów edukacji zawodowej wybranych krajów europejskich: Szwajcarii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski oraz ich powiązania z rynkiem pracy. Trzecia część zawiera wyniki badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach i urzędach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-158 288085 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. przy ref.
Tyt. równol. niem. Tekst częśc. niem.
Streszczenie: W referatach (w jęz. polskim i niemieckim) omówiono: uwarunkowania reformy systemu oświaty w Polsce, koncepcję modernizacji szkół Dolnej Saksonii na rok 2000, Towarzystwo im. Carla Duisberga - koordynatora programu Leonardo da Vinci w Niemczech, kształcenie zawodowe polskiej młodzieży w Dolnej Saksonii w l. 1990-98, projektowane zmiany w systemie egzaminów zawodowych w Polsce (zewnętrzne egzaminy zawodowe, standardy wymagań egzaminacyjnych, przykład zawodu elektyk), europejski program kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci, a następnie przedstawiono informację o współpracy szkół partnerskich - 4 wielkopolskich i 4 z Dolnej Saksonii, zamieszczono tekst deklaracji o współpracy Wielkopolski z Dolną Saksonią, schemat nowego ustroju szkolnego w Polsce i strukturę systemu oświatowego w RFN.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281639 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-d-129 PNS 281640 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Zawiera gł. materiały o projektach programu Leonardo da Vinci.
Streszczenie: Zbiór referatów i komunikatów o projektach i współpracy międzynarodowej ze szkołami zawodowymi, instytutami i uczelniami. Prezentacja programów: Leonardo da Vinci i Phare w zakresie badań i eksperymentów pedagogicznych w oparciu o doświadczenia Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu i sieci szkół polskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284014 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again