Form of Work
Książki
(19)
Artykuły
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(17)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(2)
Author
Foltys Anna
(2)
Foltys Maria ( -1989)
(2)
Kida Jan (1931- )
(2)
Krzysztoszek Zofia (1925-2018)
(2)
Lewin Sabina
(2)
Chodorowska-Dzikiewicz Irena (1925-1995)
(1)
Jakubowski Witold (1963- )
(1)
Karasińska Marta
(1)
Korzeniowska Wiesława (1939- )
(1)
Midura Franciszek (1939- )
(1)
Muchacka Bożena (1953- )
(1)
Murzyn Andrzej (1955- )
(1)
Olczak Małgorzata
(1)
Pankowska Krystyna (1953- )
(1)
Popek Stanisław (1936- )
(1)
Rogalski Eugeniusz (1931-2010)
(1)
Sacher Wiesława Aleksandra
(1)
Samek Jan (1930-2007)
(1)
Smuszkiewicz Antoni (1938-2021)
(1)
Szuścik Urszula
(1)
Słomińska Halina
(1)
Turos Lucjan (1927- )
(1)
Ławrowska Romualda
(1)
Żurakowski Bogusław (1939-2020)
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Nauczyciele plastyki
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Subject
Sztuka
(13)
Wychowanie estetyczne
(8)
Wychowanie
(5)
Dziecko
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Literatura
(2)
Metody wychowawcze
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Twórczość
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Chóry
(1)
Dzieci
(1)
Film
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura wysoka a kultura niska
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Rejduch-Samkowa, Izabella
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Religia
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Serie wydawnicze
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka amatorska
(1)
Sztuka dla dzieci
(1)
Sztuka ludowa
(1)
Teatr
(1)
Telewizja
(1)
Trening twórczości
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie dorosłych
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: work
Nauczyciele-Nauczycielom (seria wyd.)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(5)
Psychologia
(4)
Kultura i sztuka
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
20 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2011
Bibliogr. przy pracach.
Streszcz. ang. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303043 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300124, 300061 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Na tle wyzwań współczesności ukazano podstawowe wartości kontaktowania się człowieka ze sztuką i jej funkcje kulturotwórcze, edukacyjne, terapeutyczne. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z praktyką edukacji muzycznej dzieci w szkole i w przedszkolu oraz z zastosowaniem mediów. Omówiono nowe formy aktywności plastycznej i literackiej uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298110, 298094 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. s. 301-307.
Streszczenie: Publikacja jest podsumowaniem dziesięciolecia serii oraz prezentacją koncepcji pedagogiki współbycia, której założeniem jest sztuka bycia człowiekiem. Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące kontaktów społecznych w szkole, ochrony dziecka i dzieciństwa, aktywności twórczej, rozwoju muzycznego dziecka, przygotowania nauczycieli oraz wartości w książkach pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296979, 296978 (2 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of publication: 2009
(Sztuka i Dziecko)
Materiały z konf., 31 maja - 6 czerwca 2009 r., Poznań.
Bibliogr. przy niektórych ref.
Streszcz. ang. Spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303301 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
Bibliogr. s. [479]-488.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia związane ze sztuką i wychowaniem estetycznym (m.in. definicja, funkcje, zarys historyczny wychowania estetycznego) oraz z twórczością (ontologia, fenomenologia, pedagogika, psychologiczne koncepcje). Autorka opisuje trening twórczości (założenia, techniki) oraz trening myślenia twórczego (ćwiczenia i ich walory). Praca zawiera badania własne na temat możliwości wdrożenia treningu twórczości w nurt wychowania przez sztukę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 OLC (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
ISBN: 83-7308-783-4 ; 978-83-7308-783-5
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W prezentowanej książce autorzy zwracają uwagę na znaczenie, jakie ma dla wychowania młodego człowieka połączenie sztuki z sacrum. Przedstawili różne aspekty powyższej triady pojęciowej (sacrum, sztuka, wychowanie), odnosząc swoje poglądy do poszczególnych dziedzin sztuki oraz do różnych stanowisk teoretycznych, np. omówili wychowawcze wartości sztuki sakralnej, rozumienie pojęć aksjologicznych przez dzieci w sytuacji koncertowej edukacji muzycznej, wartości sacrum a problemy ekspresji muzyczno-ruchowej, program dydaktyczno-wychowawczy w "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego, język poezji Jana Twardowskiego, twórczość sakralną Lucjana Laprusa, edukację muzyczną jako dyskurs.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291768, 291767 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
Materiały z międzynarodowej konferencji, 24-25 września 1999 r., Rzeszów.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. słowac., ukr.
Streszczenie: Ref. dot. m.in.: szkolnictwa polskiego na Litwie, koncepcji C. Freineta, różnych zagadnień kształcenia literackiego (np. "Przedziwnych przygód Duszka Dzińdzińnika" Szelburg-Zarembiny, "Calineczki" Andersena), wprowadzania do kultury czytelniczej w rodzinie, szkodliwego wpływu telewizji na rozwój dzieci, wpływu sztuki na kształtowanie osobowości w opiniach studentów pedagogiki, plastycznych zajęć pozaszkolnych, zajęć dla dzieci w Pracowni Pedagogiczno-Psychologicznej w Katowicach, wychowania językowego. Wiele prac dot. edukacji wczesnoszkolnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. III-B-84 283998 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
(Bibliotheca Samkoviana. Libri Maiores ; nr 2)
U góry okł.: Krakowskie sesje naukowe.
Bibliogr. przy rozdz., bibliogr. prac Izabelli Rejduch-Samkowej.
Streszcz. ang., niem., fr., ros.
Streszczenie: Materiały z dwóch sesji - "Wychowanie przez sztukę" i "Edukacyjne aspekty wielowyznaniowej sztuki w Polsce". M.in. omówienie działalności naukowej prof. Jana Samka, rozważania: o roli sztuki w wychowaniu, o edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego człowieka, o ceremoniale Uniwersytetu Jagiellońskiego, o wychowaniu przez sztukę w klasach młodszych w Krakowie, o edukacji kulturalnej w Szkole Podstawowej w Brzeziu koło Niepołomic - koncerty Filharmonii Krakowskiej, o wychowawczych aspektach archeologii, o edukacji w muzeum, w cerkwi, przez taniec (w klasach młodszych), o wykorzystaniu telewizyjnych programów o sztuce w edukacji. Biografia i bibliografia dr Izabelli Rejduch-Samkowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281738 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1999
Bibliogr. s. 160-178.
Streszczenie: Wpływ sztuki na samopoznanie, samorealizację (autokreację), kształtowanie świadomości narodowej i humanistycznej, rozwijanie wrażliwości na piękno i wartości moralne, na refleksję intelektualną i moralną ludzi dorosłych. Celem pracy jest uświadomienie ludziom dorosłym wartości uprawiania sztuki i kontaktu z jej dziełami. Autor dokonuje analizy potencjalnych wartości tkwiących w sztuce, zwracając szczególną uwagę na ich walory wychowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280962, 280961 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1996
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. tł. ze słowac.
Streszczenie: Teksty referatów wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej (WSP, Rzeszów, 1995 r.). Dotyczą one: oddziaływania sztuki na intelektualny, emocjonalny i estetyczny rozwój dziecka, roli sztuki teatralnej i filmowej w programie edukacyjnym, integracji i korelacji literatury z innymi dziedzinami sztuki, oddziaływania sztuki plastycznej na dzieci, muzyki - na uczucia i wyobraźnię, komunikacji przez sztukę w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, językowego obrazu świata dziecka w swobodnych wypowiedziach oraz terapeutycznego aspektu sztuki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275121, 275120 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 241103, 241101 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 219729, 218997, 218996, 218995, 218994 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1980
Sztuka ludowa a wychowanie / Franciszek Midura ; Muzeum Budownictwa Ludowego. - Sanok ; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. - 133, [2] s. : ilustracje ; 16 x 24 cm.
Bibliogr. s. 126-129.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 186977, 186976 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1978
Bibliogr. s. 154-156.
Streszcz. fr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 167458, 167457 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 93189 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1969
Bibliogr. s. [99].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 69610 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 67643, 67641, 67640, 67639 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61118 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again