Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(1)
Author
Chodubski Andrzej (1952-2017)
(1)
Ciążela Helena
(1)
Fudali Jan
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Mariański Janusz (1940- )
(1)
Orłowska Małgorzata
(1)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Smyczek Leon (1963- )
(1)
Wilk Teresa
(1)
Świda-Ziemba Hanna (1930- 2012)
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(9)
Subject
Uczniowie szkół średnich
(8)
Wartość
(4)
Postawy
(3)
Świadomość społeczna
(2)
Edukacja europejska
(1)
Etyka
(1)
Jakość życia
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej (Rybnik)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego (Zielona Góra)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (Rybnik)
(1)
Małżeństwo
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
Nauczanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Praca społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykształcenie
(1)
Subject: time
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
1989-
(4)
2001-
(4)
Subject: place
Kielce (woj. świętokrzyskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
9 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305294 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2003
Bibliogr. s. 171-[189].
Streszczenie: W książce podjęto problematykę dotyczącą sytuacji aksjologicznych, które można realizować w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz relacji między wartościami a ludzkim działaniem. Analizie poddano materiały z badań przeprowadzonych na terenie byłych województw kieleckiego i katowickiego w latach 1998-1999. Celem tych badań było przedstawienie zagadnień z zakresu: edukacji, potrzeb edukacyjnych młodego pokolenia, funkcjonowania szkoły, wartości i stylów życia reprezentowanych przez młodzież.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286193 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2002
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 83)
Bibliogr. s. 363-376.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono: wartości moralne w ujęciu socjologicznym, metodologię i obszernie wyniki badań przeprowadzonych w l. 1993 i 1996 w dwóch liceach ogólnokształcących w Rybniku (badano uczniów klas pierwszych i tę samą młodzież w klasie czwartej). Przedstawiono: charakterystykę społeczną i religijną badanych osób, stosunek do norm moralnych i Dekalogu, wartości w życiu codziennym, wartości prospołeczne i egoistyczne, wartości godnościowe, wartości związane z moralnością małżeńsko-rodzinną badanej młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286093 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2001
Bibliogr. przy częśc.
Streszczenie: Publikacja o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza socjologii, filozofii i pracy socjalnej. Społeczeństwo obywatelskie, podmiotowość obywateli, kluczowe zagadnienia tej publikacji, opisane są z uwzględnieniem najnowszych opracowań naukowych, sprawozdań urzędowych i danych statystycznych. Autorki koncentrują się na określeniu podmiotowości obywateli w trzech podstawowych sferach życia: psychiczno-intelektualnej, społeczno-politycznej i moralnej. Wiele miejsca poświęciły problemom edukacji obywatelskiej młodzieży licealnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286746 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 286747 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2231)
Bibliogr. 199-204.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Omówiono czynniki społ. rozwoju młodzieży i rolę wartości w życiu młodzieży. Zamieszczono rozważania definicyjne nt. aktywności społ. Przedstawiono analizę materiału uzyskanego w trakcie badań przeprowadzonych wśród uczniów klas III wybranych liceów ogólnokształcących, średnich szkół zawodowych i średnich szkół niepublicznych Wrocławia. Badania dot. hierarchii wartości młodzieży. Badano motywy, obszary, obiekty i formy aktywności społ. młodzieży, opinię młodzieży o zakresie pojęcia aktywności społ., o wpływie socjalizacji na kształtowanie aktywności społ. oraz ujawniane przez młodzież typy zachowań społ. Stwierdzono, że aktywność społ. młodzieży jest najczęściej jednorazowa, sporadyczna, mało absorbująca, ukierunkowana na najbliższe otoczenie lub obiekt reklamowany w mediach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281743 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2000
ISBN: 83-909853-8-1
U góry okł.: Młodzież końca tysiąclecia.
Streszczenie: Badania, których rezultat przedstawiono w książce, prowadzone były w trzech klasach liceów ogólnokształcących w latach 1996-1998. W książce przedstawiono "subiektywny świat młodzieży", jej poglądy, wartości stanowiące podstawę oceny innych i siebie, motywacje, sposób postępowania, relacje międzypokoleniowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282730 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1998
Bibliogr. s. 184-191.
Streszczenie: Przegląd różnych koncepcji wartości i możliwości ich rozpoznawania oraz płynących z tych rozważań konsekwencji edukacyjnych. Metodologia i analiza wyników badań przeprowadzonych w r.szk. 1994/95 wśród uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych Zielonej Góry. Badania służyły określeniu poziomu rozpoznawania przez młodzież wartości i czynników różnicujących poziom tego rozpoznawania. Projekt zajęć stymulujących rozpoznawanie wartości przez uczniów kl. IV w procesie edukacji literackiej (w tym 4 konspekty zajęć). Wnioski dla teorii i praktyki pedagogicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279368 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
Bibliogr. s. 288-292 i przy rozdz.
Streszcz. ang., fr., niem., ros.
Streszczenie: Praca ma charakter komplementarnego wykładu, uwzględniającego teoretyczne i praktyczne aspekty problemu kształtowania europejskiej świadomości uczniów w polskiej szkole. W cz. I omówiono m.in.: pojęcie i wyznaczniki europeizmu w polskiej szkole, różne koncepcje realizacji zadań edukacji europejskiej, zwłaszcza przez uczestnictwo w kulturze. Cz. II odnosi się do organizacji pracy nauczycielskiej w zakresie kształtowania europejskiej świadomosci uczniów w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276385, 276384 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 237094 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again