Form of Work
Książki
(24)
Publikacje naukowe
(8)
Artykuły
(7)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(22)
only on-site
(2)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(3)
Author
Smoczyńska Anna
(2)
Andrzejewska Jolanta
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Bokajło Wiesław (1946- )
(1)
Borkowska Stanisława (1939- )
(1)
Czech-Włodarczyk Celina
(1)
Dolistowska Małgorzata
(1)
Dumała Andrzej
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Garbat Marcin
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Heinze Marcin
(1)
Karowiec Robert
(1)
Karpińska Anna (1958- )
(1)
Kopyciński Piotr
(1)
Kornai Janos
(1)
Kurowska Anna (1980- )
(1)
Kwiek Marek (1966- )
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
MacBeath John (1940- )
(1)
Matuska Ewa
(1)
Mroziewski Marian
(1)
Olesiuk-Okomska Magda
(1)
Orzech Nina
(1)
Paszkowska-Rogacz Anna
(1)
Petelczyc Janina Zofia
(1)
Pietruch-Reizes Diana
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Rabczuk Wiktor (1931-2020)
(1)
Siellawa-Kolbowska Krystyna Ewa
(1)
Tadeusiewicz Grażyna
(1)
Theiss Maria (1977- )
(1)
Turecki Adam
(1)
Wapiennik-Kuczbajska Ewa
(1)
Wieczór Elżbieta
(1)
Wiktorska-Święcka Aldona
(1)
Willa Rafał (1980- )
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam (1952- )
(1)
Włodarczyk Janusz (1932- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żabiński Michał
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(15)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Szkolnictwo
(9)
Unia Europejska (UE)
(6)
Unia Europejska
(5)
Integracja europejska
(4)
Poradnictwo zawodowe
(3)
Globalizacja
(2)
Nauczanie
(2)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(2)
Organizacja oświaty
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Prawa człowieka
(2)
Rynek pracy
(2)
Szkolnictwo średnie
(2)
Zatrudnienie
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Biblioteki parlamentarne
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel ludźmi
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Jakość życia
(1)
Karta Praw Podstawowych UE
(1)
Komitet Praw Człowieka
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja pracy
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Parlament
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Potrzeby edukacyjne
(1)
Praca
(1)
Prawo karne międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Programy UE
(1)
Przeciwdziałanie dyskryminacji
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rada Europy
(1)
Reforma oświaty
(1)
Reforma oświaty w Polsce (1999)
(1)
Rodzina
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół średnich
(1)
Umowa międzynarodowa
(1)
Współpraca naukowo-techniczna
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Subject: time
2001-
(13)
1901-2000
(4)
1989-
(4)
1989-2000
(2)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(15)
Polska
(4)
Europa
(3)
Świat
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(3)
Informator
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Monografia
(2)
Raport z badań
(2)
Encyklopedia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Nauka i badania
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
35 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 323347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318554 (1 egz.)
E-book
In basket
Date of publication: 2016
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of publication: 2015
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Date of publication: 2014
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of publication: 2013
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316896 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302643 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2009
ISBN: 978-83-7244-955-9
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Najważniejsze zmiany zachodzące w europejskich systemach oświaty (ewolucja myślenia o celach i misji systemów oświaty, ewolucja struktur obejmujących ocenę efektów kształcenia oraz zmiana sytuacji uczniów, studentów). Struktura instytucji unijnych zajmujących się edukacją. Problemy dorastania do dorosłowści młodego pokolenia. Problemy i zjawiska związane z reformowaniem polskiej oświaty po 1989 roku. Trudności w procesie decentralizacji polskiego systemu oświaty. Możliwości i ograniczenia wsparcia edukacji przez obywatelskie organizacje i inicjatywy na przykładzie kształcenia obywatelskiego w Niemczech i Polsce. Pozytywny przykład innowacyjnej praktyki dydaktycznej. Definicje i nowe objaśnienia nowej jakości w unijnej polityce edukacji i szkoleń. Filozoficzne podstawy strategii edukacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298976 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Wśród wielu zagadnień pozwiązanych tematycznie z problemem głównym prezentowanej książki, omówiono m.in.: szanse i wyzwania polskiej szkoły wyższej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, przyczyny powiększania się luk wiedzy między korporacjami a innymi organizacjami, przezwyciężenie społeczno-kulturowych dysproporcji w dostępie do edukacji, prawne aspekty uznawalności kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, koncepcję "lifelong learning" w polityce UE, rolę Wolontariatu Europejskiego w polskim systemie zawodowego kształcenia ustawicznego, kształcenie kadr Wojska Polskiego, działalność Europejskiego Instytutu Technologicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296824 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2310)
Bibliogr. s. 243-264. Indeks.
Streszcz. ang., fr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289158 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
Nota o autorach na stronach 425-426.
Bibliografia przy niektórych pracach.
Streszczenie: Referaty wygłoszone na III Augustowskim Spotkaniu Naukowym nt. "Edukacja w dialogu i perspektywie". Autorzy omówili cele edukacji europejskiej, dylematy wolnego rynku i demokracji, proces globalizacji i jego konsekwencje dla edukacji, problemy polskiej szkoły oraz potrzeby edukacyjne w społeczeństwie informacyjnym. Zwrócili uwagę na sieroctwo społeczne w Polsce, aspiracje życiowe młodzieży, wychowanie w rodzinie wiejskiej, socjalizację, samotność i osamotnienie w małżeństwie, preferencje zawodowe młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289622 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 171-176 i przy rozdz.
Streszczenie: Publikacja jest plonem ustaleń grupy roboczej złożonej z narodowych ekspertów Unii Europejskiej. Otrzymała ona zadanie zdefiniowania omawianego pojęcia oraz jego identyfikację w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zakres badań ograniczono do poziomu szkolnictwa obowiązkowego. W każdym kraju materiał informacyjny opracowano we współpracy z ekspertami z ministerstw edukacji wraz z ekspertami zewnętrznymi. Niniejszy przegląd przygotowano w oparciu o aktualne informacje z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ma szansę stać się pożytecznym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych tematem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289202 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again