Form of Work
Książki
(29)
Artykuły
(3)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(28)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(28)
Czytelnia
(1)
Author
Turos Lucjan (1927- )
(4)
Miąso Józef (1930- )
(2)
Żytko Mieczysław
(2)
Bron Agnieszka
(1)
Błaszczak Iwona
(1)
Dedońska-Schulz Aleksandra
(1)
Dyksiński Stanisław
(1)
Dyksiński Stanisław (1909-1973)
(1)
Dąbrowska Barbara
(1)
Felska Angelika
(1)
Fijałkowska-Janiak Irena (1947- )
(1)
Greger Norbert F. B
(1)
Janik-Komar Joanna
(1)
Koprukowniak Albin (1929-2015)
(1)
Kozłowski Narcyz (1913-2000)
(1)
Koźniewski Kazimierz (1919-2005)
(1)
Krawczyk Antoni (1942-2020)
(1)
Kusz Franciszek
(1)
Lepalczyk Irena (1916-2003)
(1)
Michalski Stanisław (1928-1990)
(1)
Musioł Teodor (1910-1995)
(1)
Popławski Feliks (1899-1989)
(1)
Przybyła Mariusz
(1)
Radwan Władysław (1884-1963)
(1)
Sapia-Drewniak Eleonora (1950- )
(1)
Sikorska Barbara
(1)
Solarz Zofia (1904-1988)
(1)
Szymański Mirosław Stanisław (1954- )
(1)
Wojciechowski Kazimierz (1905-1994)
(1)
Żygulski Kazimierz (1919-2012)
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(6)
1960 - 1969
(7)
1950 - 1959
(1)
1940 - 1949
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
1901-2000
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(4)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Uniwersytet powszechny
(29)
Wsie
(6)
Oświata dorosłych
(4)
Solarz, Ignacy
(4)
Pedagogika
(3)
Uniwersytety powszechne
(3)
Folklor
(1)
Heinrich-Thöne-Volkshochschule (Mülheim an der Ruhr)
(1)
Ludwiczak, Antoni
(1)
Metody nauczania
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Postawy
(1)
Robotnicy
(1)
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
(1)
Samorząd szkolny
(1)
Solarzowa, Zofia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Towarzystwo Czytelni Ludowych
(1)
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
(1)
Transgresja (psychologia)
(1)
Uniwersytet Ludowy (Błotnica Strzelecka)
(1)
Uniwersytet Ludowy (Rożnica)
(1)
Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa (Wierzchosławice)
(1)
Volkshochschule-Leine (Laatzen)
(1)
Zespoły folklorystyczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(14)
1801-1900
(4)
2001-
(3)
1918-
(1)
1918-1939
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Błotnica Strzelecka (woj. opolskie)
(1)
Laatzen (Niemcy)
(1)
Muhlheim an der Ruhr (Niemcy)
(1)
Wielkopolska
(1)
Wierzchosławice (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Pamiętniki i wspomnienia
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Antologia
(1)
Biografia
(1)
Informator
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Historia
(2)
32 results Filter
No cover
Article
In basket
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 315537 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2010
ISBN: 978-83-7395-377-2
Bibliogr. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-71 299810 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1997
ISBN: 83-87160-20-2
Bibliogr. s. 75-81.
Streszczenie: Inf. o rozwoju Danii do XIX w., przegląd badań nad duńskimi uniwersytetami ludowymi. Na podst. badań własnych aut. omówił motywy uczenia się uczestników kursów w duńskich uniwersytetów ludowych; wychowawcze oddziaływanie duńskich uniwersytetów ludowych: kształtowanie aspiracji samokształceniowych, rozwijanie zdolności i zainteresowań, kształtowanie twórczej postawy zawodowej, aspiracji społecznikowskich, wychowanie do spółdzielczości, przygotowanie do tworzenia postępu we wszystkich dziedzinach życia i przeciwdziałania negatywnym skutkom współcz. cywilizacji; duńskie uniwersytety ludowe jako wzór instytucji ośw.-wychow. dla innych krajów. W aneksie m.in. wykaz uniwersytetów ludowych w Danii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275566, 275565 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1997
Streszczenie: Prace zamieszczone w książce dotyczą szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej w zaborze rosyjskim, ze szczególnym uwypukleniem roli tajnego nauczania w budzeniu świadomości narodowej, krzewieniu patriotyzmu i umacnianiu woli walki o niepodległość. Ukazano rolę szkół realnych po powstaniu listopadowym, utworzonych przez władze carskie dla celów politycznych. Przedstawiono kształtowanie się szkół handlowych zaspokajających potrzeby nowych stosunków społeczno-gospodarczych. Zagadnienia z dziedziny pedagogiki pracy, opiekuńczej i społecznej zawiera rozprawa o warunkach pracy i dokształcania się młodocianych w latach 1918-39. Jedna z prac omawia narodziny i rozwój uniwersytetów powszechnych w Anglii, które następnie przejęły systemy oświaty dorosłych na całym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276579, 276578 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1996
(Mała Biblioteka Edukacji Dorosłych)
Streszcz. niem.
Streszczenie: Tradycje, podstawy prawne i zróżnicowanie organizacyjne placówek kształcenia dorosłych w Niemczech. Cele i zadania Uniwersytetów Powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Powszechnego w Leine. Zasięg terytorialny, organizacja wewnętrzna, pracownicy i uczestnicy, zasady finansowania tej placówki. Omówiono program zajęć uczelni, dobór tematów, proces przygotowania i formy kształcenia. Zaprezentowano poszczególne działy programu ilustrując niektóre z nich przykładami konkretnych kursów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274948 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 99)
Streszczenie: Publikacja omawia tylko niektóre kierunki pracy badawczej nauczycieli, służące wprowadzaniu do działalności praktycznej różnych wersji koncepcji teoretycznych, dydaktyczno-wychowawczych krajowych i zagranicznych. Jest to swoista selektywna egzemplifikacja szerokiego w zasięgu i głębokiego w treści pedagogicznego ruchu nowatorskiego w Drugiej Rzeczypospolitej. Omówiono recepcję i realizację metody projektów, systemu daltońskiego, metody ośrodków zainteresowań w szkołach specjalnych, inicjatywy innowacyjne w edukacji młodzieży wiejskiej oraz koncepcję szkoły środowiskowej w programie działalności Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294738, 267680, 267596 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
(Biblioteka "Edukacji Dorosłych" ; t. 2)
Tekst częśc. tł. z niem.
Streszczenie: Działalność uniwersytetów powszechnych (Volkshochschulen) - komunalnych instytucji oświatowych prowadzących różne kursy i programy edukacji dorosłych, najczęściej placówek miejskich i bez internatu (w przeciwieństwie do Heimvolkshochschule). Skupiono się na współczesności kształcenia: pozycja i zadania uniwersytetu ludowego w RFN, działalność Niemieckiego Związku Uniwersytetów Ludowych - DVV, Uniwersytetów Ludowych u M~:ulheim nad Rurą i w Siegen oraz ref. poświęcony tendencjom w niemieckiej edukacji dorosłych po 1945 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268094*, 268093 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1993
Streszczenie: Referaty z sesji naukowej zorg. w dniu 17 stycznia 1992 r. w Lublinie.
Streszczenie: W pracy nawiązano do dążeń oświatowych warstwy chłopskiej w okresie międzywojennym w Polsce, roli Akcji Katolickiej w tworzeniu uniwersytetów ludowych i do tradycji uniwersytetów S.Grundtviga; a na tym tle przedstawiono życie i dzieło współtwórcy Uniwersytetów Ludowych (w Szycach i w Gaci Przeworskiej)- Ignacego Solarza (1891-1940) i jego żony Zofii. W artykułach omówiono założenia ideowe, program wychowania i kształcenia, organizację tych uniwersytetów. Ukazano działalność I.Solarza w ruchu spółdzielczym a w dyskusji rolę jego idei w ruchu ludowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274040 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1992
(Zeszyty Krajoznawcze / Wydawnictwo Pomorskie ; 1)
ISBN: 83-85035-12-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 265943 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 251545 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 248218, 248217 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1983
Bibliogr. s. 158-[159].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 212063, 212062, 212061 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1983
ISBN: 83-01-03840-3
Bibliogr. s. 282-288.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 199253 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 144713 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1973
Mój pamiętnik / Zofia Solarzowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1973. - 464, [4] s., [25] k. tabl. : ilustracje ; 23 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 99798 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 97469 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 84692 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again