Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(10)
Author
Brańka Zofia
(2)
Biedroń Małgorzata (1965- )
(1)
Dąbrowska Justyna
(1)
Harwas-Napierała Barbara (1947- )
(1)
Kozubska Alicja
(1)
Liberska Hanna (1955- )
(1)
Napora Elżbieta
(1)
Olubiński Andrzej (1950- )
(1)
Osik-Chudowolska Danuta
(1)
Parchomiuk Monika
(1)
Philps Caroline (1952- )
(1)
Rostowska Teresa (1947- )
(1)
Rostowski Jan
(1)
Szlendak Tomasz (1974- )
(1)
Śledzianowski Jan (1938- )
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(14)
Subject
Wychowanie w rodzinie
(13)
Rodzina
(6)
Chorzy w rodzinie
(2)
Rodzice
(2)
Socjalizacja
(2)
Wychowanie
(2)
Amatorski ruch artystyczny
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Dziecięce porażenie mózgowe
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z zespołem Downa
(1)
Jakość życia
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Młodzież
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Osobowość
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Philps, Caroline
(1)
Philps, Elizabeth Joy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Psychologia młodzieży
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samopoznanie
(1)
Start zawodowy
(1)
Sukces
(1)
Uczniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(7)
1989-2000
(7)
1989-
(3)
2001-
(3)
1945-1989
(1)
Subject: place
Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Felieton polski
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki amerykańskie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Psychologia
(3)
Religia i duchowość
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-367 304379 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
ISBN: 978-83-7271-501-2
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Prace z tematyki rodziny dot.: przemocy wobec dziecka w rodzinie miejskiej, rodzinnych uwarunkowań efektywności kształcenia integracyjnego, więzi emocjonalnych wychowanków domu dziecka z rodzicami, wiedzy i sądów poznawczych nt. adopcji, rodziny zastępczej jako formy opieki nad dzieckiem, bezrobocia i ubóstwa rodzin jako obszaru pracy socjalnej. W artykułach związanych ze szkołą omówiono: wpływ wzoru biograficznego na wybór zawodu nauczyciela, mówienie i słuchanie w wychowaniu, stosunki nauczyciel - uczeń, uczniów klas integracyjnych, dysleksję, arteterapię dzieci agresywnych, czas wolny studentów. Opracowania mają charakter teoretyczny lub badawczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-457 296463 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2007
Bibliogr. s. 207-227.
Streszczenie: Autorka przedstawiła problem zdolności zaradczych rodziców dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Omówiła takie zagadnienia, jak: preferencje radzenia sobie w sytuacjach trudnych, samoocenę rodziców, ich postawy wychowawcze oraz uzyskiwane wsparcie społeczne. Zawarła analizę przeprowadzonych badań na temat zależności występujących pomiędzy radzeniem sobie a sytuacją psychospołeczną rodziców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291982 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-429 291983 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2007
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 135)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Praca poświęcona wpływowi współczesnych przemian społecznych na tożsamość człowieka. Wśród 8 artykułów znajdują się teksty dotyczące tożsamości w powiązaniu z psychologią, socjologią i kulturą. Autorzy omawiają rolę moratorium w kształtowaniu tożsamości młodzieży i środowiska wychowawczego (rodzinnego, szkolnego). Zwracają uwagę na problem wolności i samodzielności osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 292236, 292235 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. - Kraków : "Impuls", 2006. - 304, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 83-7308-767-2 ; 978-83-7308-767-5
Bibliogr. s. 293-[305].
Streszczenie: W badaniach nad zakresem i poziomem opieki rodzicielskiej (dzieci w średnim wieku szkolnym) wzięto pod uwagę: poziom wykształcenia rodziców, warunki materialno-bytowe, obciążenie rodziców pracą zawodową. Badania przeprowadzono w rodzinach bez poważniejszych objawów dezorganizacji. Wyniki badań pozwoliły określić poziom zaangażowania osobistego rodziców w sprawowanie opieki oraz pozwoliły określić świadomość ich roli w tym zakresie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291738 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-422 PNS 291739 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Artykuły zaprezentowano w działach dot.: uwarunkowań procesu socjalizacji, małżeńskich i rodzinnych uwarunkowań procesu socjalizacji, wychowawczej roli rodziny, przejawów zaburzeń procesu socjalizacji. Opracowania np. nt.: psychologicznego podejścia do procesu socjalizacji; wychowawczej roli szkoły; wpływu alternatywnych form życia rodzinnego na dziecko; obrazu kobiecości dziewcząt wychowywanych przez samotnych rodziców; wyznaczników, celów i przejawów agresji uczniów; środowiska rodzinnego nieletnich sprawców zabójstw; wpływu negatywnych doświadczeń z dzieciństwa na popełnianie przestępstw seksualnych; powiązań między depresyjnośćia i kryzysem w wartościowaniu u 15-latków a systemowymi zasobami rodziny; ADHD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296076 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2003
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych)
Bibliogr. s. 137-141.
Streszczenie: Na podstawie analiz prasowych, wywiadów indywidualnych i grupowych na temat wychowania dzieci przedstawiono raport dotyczący różnic środowiskowych wpływających na sytuację dzieci z rodzin dobrze sytuowanych i z rodzin o niskim statusie ekonomicznym. Omówiono też style wychowawcze w kontekście procesu dziedziczenia biedy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 305048, 286312 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-I-a-75 PNS 286313 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2002
(Opieka i Wychowanie Dzieci, Młodzieży i Ludzi Starszych ; 4)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: pedagogiczne aspekty we mnie, poczucie tożsamości młodzieży, respektowanie praw dziecka w opinii uczniów (13-15 lat badania w 1999 r.), wiedzę młodzieży o zdrowiu (na przykł. LO w Krakowie), rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów (z propozycjami ćwiczeń), empatię dzieci z dysfunkcją narządu ruchu i lekko upośledzonych umysłowo i ich relacje z dorosłymi (badania uczniów klas integracyjnych w młodszym wieku szkolnym w l. 1998-2000), pracę z dzieckiem dyslektycznym, sytuację szk. dzieci z rodzin patologicznych (badania w Krakowie w r. szk. 1997/98), rolę turystyki rodzinnej, pomoc rodzinie zagrożonej w Tarnowie, działalność amatorskich zespołów folkloryst. (animacja kulturalna, cechy instruktorów), instytucje wspierające ludzi starszych w Krakowie, pedagogiczny zakres opieki paliatywnej (hospicyjnej).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 285463 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-a-108 PNS 284917 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 188-205..
Streszczenie: Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w l. 1992-1993 w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu wśród rodzin dzieci normalnie rozwijających się i upośledzonych uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych. Badano rodziny pod kątem 3 grup zagadnień: materialno-bytowych warunków życia, psychospołecznych warunków życia (postawy, bilans uczuciowy), organizowania procesu opiekuńczego. W części teoretycznej podsumowano stan wiedzy o rodzinie jako środowisku wychowawczym i rodzinach z dzieckiem upośledzonym umysłowo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 282902 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-132 282901 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 249-260.
Streszczenie: Uwarunkowania uspołeczniania dzieci niewidomych w środowisku rodzinnym oraz instytucjonalne formy opieki nad takimi dziećmi w Polsce. Prezentacja metody badawczej i techniki statystycznej analizy środowiska rodzinnego niewidomych uczniów klas I-III. W badaniach autorka uwzględnia strukturę i status społeczno-ekonomiczny rodziny dziecka niewidomego. Charakteryzuje działania opiekuńcze nad dzieckiem niewidomym w rodzinie, w okresie przedszkolnym i szkolnym oraz udział rodziny w procesie rehabilitacji. Bada stosunki emocjonalno-społeczne metodą Testu Stosunków Rodzinnych (TST) J. Anthony'ego i E. Bene. Określa współpracę rodziców z ośrodkiem szkolno-wychowawczym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281291 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-178 281292 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 276632 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 2.
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1995
Streszczenie: Materiały dotyczą m. in.: sytuacji społeczno-moralnej rodziny u zarania III Rzeczypospolitej, rodziny chrześcijańskiej, dialogu rodziców i dzieci, rodziny jako podstawowego środowiska kształtującego człowieka, rodzinnych uwarunkowań statusu szkolnego dziecka, oczekiwań dziecka niepełnosprawnego umysłowo wobec rodziny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-b-286 272753 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 1994
Bibliogr. s. 137-140.
Streszczenie: Praca traktuje o sytuacjach konfliktowych w stosunkach interpersonalnych, jako specyficznych procesach wychowawczych. W oparciu o bogate materiały empiryczne, obejmujące ponad 350 wywiadów z rodzicami oraz ok. 850 wywiadów z dziećmi próbuje pokazać jak przebiegają konflikty rodziców z dziećmi, jakie są ich źródła i jak są one rozwiązywne. Analizuje błędy wychowawcze jakie popełniają rodzice w sytuacjach konfliktowych z dziećmi, prowadzące do destrukcyjnych dla życia rodziny oraz rozwoju osobowości rodziców i dzieci - skutków. Duży nacisk w pracy położony został na zaprezentowanie konstruktywnych rozwiązań sytuacji konfliktowych, aktywizujących środowisko wychowawcze rodziny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 268107 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-105 PNS 267986 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1993
Streszczenie: Zawiera artykuły publikowane w "Gazecie Wyborczej".
Streszczenie: W książce zebrano felietony autorki z "Gazety Wyborczej" poświęcone wychowaniu w rodzinie. W popularnej formie J. Dąbrowska, będąca psychologiem, przedstawia różne trudne sytuacje w byciu rodzicem, znane jej z własnego doświadczenia, wyjaśnia zachowania dzieci, doradza sposób postępowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 267086 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again