Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(8)
only on-site
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(5)
Author
Bryll Grzegorz
(1)
Dzięcioł Bogusław
(1)
Frąckowiak Przemysław
(1)
Frąckowiak Tadeusz (1946-2011)
(1)
Hildebrandt-Wypych Dobrochna
(1)
Jakubik-Hajdukiewicz Joanna
(1)
Jakubowska-Baranek Justyna
(1)
Kuszak Kinga (1972-)
(1)
Kwarcińska Beata
(1)
Mac Aneta
(1)
Obuchowski Kazimierz (1931-2014)
(1)
Schmitz Hermann (1928- )
(1)
Sochacki Robert
(1)
Strużyna Aneta
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele
(1)
Rodzice
(1)
Terapeuci zajęciowi
(1)
Subject
Dzieci
(4)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Wychowanie
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Arteterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Dzieciństwo
(1)
Fenomenologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Kreatywność
(1)
Matematyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodzież
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Oświata
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca socjalna
(1)
Przemoc
(1)
Przestrzeń
(1)
Psychoanaliza
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samodzielność
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Esej
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Matematyka
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2009
ISBN: 978-83-89250-12-4
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296759 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2008
Bibliografia na stronach 140-147. Indeks.
Streszczenie: Kontynuacja pracy "Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym". Autorka omawia badania porównawcze pomiędzy poziomem i zakresem samodzielności dzieci sześcioletnich a ich samodzielnością w klasie trzeciej. Zwraca uwagę na mechanizm rozwoju samodzielności, na wpływ otoczenia na samodzielność dziecka. Podaje praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Badania zostały przeprowadzone w szkołach publicznych na terenie Poznania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 317247, 295421, 294402 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2006
Bibliogr. s. 215-[223].
Streszczenie: Publikacja przedstawia zagadnienia prawne, organizacyjne, wychowawcze i funkcjonalne w zakładach dla nieletnich. Autor oprócz teoretycznych kontekstów korekty osobowości oraz dylematów tożsamościowych pedagogiki resocjalizacyjnej omawia historię resocjalizacji i atmosferę wychowawczą instytucji resocjalizacyjnych. Ostatni rozdział dotyczy rozważań nad usprawnieniami i modyfikacjami polskiego systemu resocjalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-442 291001 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 300323 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Na okł. tyt.: Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy.
Bibliogr. s. 198-[205].
Streszczenie: Próba odpowiedzi na pytania: jakie powinny być kompetencje zawodowe kadry menedżerskiej, jakie perspektywy ma polski rynek szkoleniowy i jakie czekają go zmiany oraz jaki wpływ na rozwój gospodarczy ma nauka. Autorka omówiła społeczeństwo wiedzy, które jest wyzwaniem XXI wieku oraz powiązania wiedzy i edukacji z organizacją. Ukazała nowy wizerunek menedżera. Przedstawiła metodologię badań jakie przeprowadziła na temat udziału menedżerów w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz oceny kompetencji menedżerów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290002, 289849 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Streszczenie: Prezentowane referaty (z konferencji naukowych zorganizowanych w Wągrowcu w latach 2003-2004 przez Wydział Studiów Edukacyjnych i Uniwersytet w Lüneburgu) podzielono wg tematów: społeczne i kulturowe konteksty dzieciństwa i socjalizacji (dziecko w rodzinie, ojcostwo, babcia i dziadek w życiu dziecka, pedagogika radości życia); środowisko życia dziecka w aspekcie globalizacji i lokalności, oferty edukacyjne, opieka w wychowaniu (europejski ideał wychowania, szkoła katolicka, szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, pedagogika Montessori, dziecko niepełnosprawne); resocjalizacja i społeczna inicjatywa jako tworzenie korekty osobowości społecznej (obraz młodzieży, pracownik socjalny, zjawiska patologiczne); humanitaryzm i praca socjalna (rodziny ryzyka, problemy młodzieży, kobiety pozbawione wolności).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316603, 290001, 289858 (3 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliogr. s. 160-164.
Streszczenie: W publikacji omówiono podstawy teoretyczne profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz bezrobocia jako kluczowego problemu społecznego i makroekonomicznego w Polsce. Przybliżono problematykę doradztwa zawodowego i edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu we Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Zawarto niektóre koncepcje wyjaśniające aktywność edukacyjną dorosłych. Zaprezentowano przebieg i wyniki badań na temat wpływu instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym na aktywność edukacyjną bezrobotnych. Dokonano przeglądu funkcjonowania instytucji realizujących zadania w zakresie doradztwa zawodowego na terenie regionu poznańskiego i wrocławskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-K-b-104 289752 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005. - 99, [1] strona, 4 strony tablice kolorowe : ilustracje, fotografie ; 17 x 22 cm.
Bibliografia na stronach 99-[100].
Streszczenie: Zawiera rozdziały poświęcone wyjaśnieniu pojęć związanych z terapią poliestetyczną, arteterapią, także przybliżeniu zagadnień związanych z procesem twórczym i opisem metod pracy takich, jak: joga, choreoterapia, medytacja, twórcze pisanie, wizualizacja, ćwiczenia oddechowe. Autorka zamieszcza scenariusze zajęć grupowych dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat, dokumentację doświadczeń z pracy (fragmenty wierszy, opowiadań, wypowiedzi dzieci oraz wskazówki dla nauczycieli i rodziców). Książka do wykorzystania w świetlicach socjoterapeutycznych, domach kultury, domach dziecka, szkołach (na lekcjach wychowawczych) i innych placówkach oświatowo - wychowawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 317157, 289706* (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2005
Bibliografia na stronach 153-157.
Streszczenie: W pracy opisano biologiczne koncepcje zachowań agresywnych, sposoby i formy przejawiania się agresji, osobowość agresywną. Scharakteryzowano młodocianych przestępców agresywnych. Omówiono wczesne dzieciństwo i jego znaczenie dla rozwoju osobowości, warunki rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa. Przedstawiono badania matek nieletnich przestępców agresywnych i matek nieletnich przestępców nieagresywnych. Opisano dom rodzinny młodocianych przestępców agresywnych w okresie wczesnego dzieciństwa, relacje uczuciowe i przejawianie emocji w rodzinie oraz opiekę i sposób wychowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-412 290257 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2004
Bibliogr. s. 148-154.
Streszczenie: Wskazanie czynników, które warunkują przystosowywanie się młodzieży rozpoczynającej studia uniwersyteckie do środowiska akademickiego. Omówienie takich pojęć, jak: adaptacja, uniwersytet, młodzież studencka, środowisko akademickie. Zaprezentowanie wyników badań własnych studentów pierwszego roku pięciu wybranych kierunków uniwersyteckich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-L-g-74 289155 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2002
Bibliogr. s. 163-[168].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316594, 316593, 307241 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-386 288096 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 318521 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2001
W poszukiwaniu właściwości człowieka / Kazimierz Obuchowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Garmond", 2001. - 182, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-915054-3-X
Streszczenie: W stosunku do poprzedniej wersji książki ("Książka i Wiedza" 1989) autor usunął dwa teksty i dodał nowe - "Floriana Znanieckiego koncepcja zboczeńca, czyli o tym, kto jest autorem i siebie, i cywilizacji" (pierwsza wersja tego tekstu pt. "Osobowość a zmiany cywilizacji" powstała dla t. 10 "Kolokwiów Psychologicznych" z 2002 r.), "Wycieczka w krainę Platona, czyli Paulus Herakles Mahala demistyfikuje konkretną rzeczywistość". W pozostałych pracach omówił podlądy przedstawicieli psychoanalizy: Zygmunta Freuda, Alfreda Adlera, Karen Horney, i psychologii humanistycznej Rollo Maya.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 294079 * (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again