Forma i typ
Książki
(9)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Dostępność
dostępne
(8)
tylko na miejscu
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(6)
Autor
Sieja Krzysztof (1948- )
(2)
Ambrozik Wiesław (1947- )
(1)
Dudzikowa Maria (1938-2018)
(1)
Jundziłł Elżbieta (1954- )
(1)
Marszałek Lidia
(1)
Modrzewski Jerzy (1946- )
(1)
Moraczewska Barbara
(1)
Pawłowska Róża (1946- )
(1)
Szymaniak Jadwiga
(1)
Woronowicz Wanda
(1)
Woźniak Robert J. (1974- )
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(6)
Kraj wydania
Polska
(9)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(3)
Temat
Wychowanie
(3)
Uczniowie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Conrad, Joseph
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Erotyzm
(1)
Gry i zabawy
(1)
Literatura polska
(1)
Metody nauczania
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika
(1)
Pokwitanie
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Seksuologia
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wpływ i recepcja
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Żeromski, Stefan
(1)
Temat: dzieło
Lord Jim
(1)
Ludzie bezdomni
(1)
Temat: czas
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
1989-2000
(1)
Gatunek
Podręcznik
(3)
Powieść angielska
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Literaturoznawstwo
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
Bibliogr. s. 203-212.
Streszczenie: Autorki omawiają występujące u dzieci w wieku przedszkolnym zaburzenia i trudności rozwojowe (m.in. procesów orientacyjno-poznawczych, mowy, procesów wykonawczych, procesów emocjonalnych, ADHD, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu), diagnozowanie, profilaktykę i terapię zaburzeń oraz metody stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniami (M.Frostig "Wzory i obrazki", Metoda Dobrego Startu, malowanie palcami, technika relaksacji, trening autogenny, Metoda Ruchu Rozwijającego, techniki parateatralne, metoda symboli dźwiękowych, kinezjologia edukacyjna P.Dennisona, system percepcyjno-motoryczny N.C.Kepharta).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-I-a-88 298639 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Streszcz. ang. i fr.
Bibliogr. s. 341-356. Indeks.
Streszcz. ang. i fr.
Streszczenie: Autorka omawia koncepcję uczestnictwa społecznego młodzieży, strategię wychowania ku wartościom (wolność, poświęcenie i zaangażowanie, wychowanie obywatelskie). Podaje definicje wartości oraz stosunek pedagogiki wobec niej (stanowisko m.in. M.Łobockiego, H.von Hentiga, M.Nowaka, K.Kotłowskiego, K.Denka). Przedstawia postawę młodzieży wobec wartości takich, jak: zaangażowanie, humanizm, patriotyzm i obiektywizm. Praca zawiera badania na temat aksjologicznej interpretacji tekstów (III część "Dziadów", "Konrad Wallenrod", "Ludzie bezdomni", "Lord Jim") w szkole, które przeprowadzono wśród uczniów liceum roku 2000 i porównano z wynikami osiągniętymi w latach 70 dwudziestego wieku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293021 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
Bibliogr. s. 195-[202].
Streszczenie: Poglądy na temat wolności i podmiotowości oraz odniesienie tych pojęć do procesu edukacyjnego. Przedstawiciele "filozofii dialogu" (M. Buber) i teoria dialogu edukacyjnego. Klasyfikacja potrzeb i rola refleksji w rozwoju człowieka oraz w ujęciu psychologicznym. Koncepcja refleksyjnego praktyka. Założenia oraz wartości, cele i zasady edukacji refleksyjnej. Wychowanie człowieka refleksyjnego - celem edukacji. Opis metod edukowania do refleksji. Propozycje scenariuszy zajęć.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 280049, 280048 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-b-361 280050 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1999
ISBN: 83-87739-17-0
Bibliogr. s. 197-198.
Streszczenie: Omówienie wyników badań przeprowadzonych w l. 1995-1998 (w ramach seminariów magisterskich) wśród uczniów liceów i zasadniczych szkół zawodowych, oraz porównanie z wynikami badań wcześniejszych. Pytania skierowane do młodzieży dot.: rozpoczynania życia seksualnego, antykoncepcji, norm etyki katolickiej w odniesieniu do ludzkiego erotyzmu, małżeństwa i rodziny, wychowania seksualnego w rodzinie, wpływu rówieśników na postawy wobec seksu, wychowania seksualnego w szkole, udziału środków masowego przekazu w uświadamianiu seksualnym. Zaprezentowano też podstawy teoretyczne badań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279329 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-f-162 279330 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
(Studia Bałtyckie. Pedagogika ; t. 1)
ISBN: 83-86670-47-9
Bibliogr. s. przy rozdz.
Streszczenie: Art. dot.: związków edukacji i demokracji, koncepcji kształcenia ogólnego w szkołach polskich w 20 w., stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce obecnie i kierunków jego zmian, roli współczesnego nauczyciela, opinii nauczycieli nt. oświaty Polsce (podsumowanie wyników badań przeprowadzonych w 1994 r.), współczesnych poglądów nt. wychowania aż do koncepcji wychowania jako pomocy, edukacji jako animacji kulturalnej, aspektów kultury popularnej wartych refleksji pedagogicznej, roli mediów w kulturze i edukacji, nauczycieli w opinii uczniów (zagadnienie autorytetu), systemu doskonalenia nauczycieli, innowacji w szkolnictwie koszalińskim, doświadczeń własnych nauczycieli.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279814 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-202 PNS 279815 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
ISBN: 83-87739-41-3
Temat: Wychowanie
Bibliogr. s. 109, 150-152, 192-194.
Streszczenie: Praca przedstawia opracowania tekstów z zakresu socjologicznej teorii wychowania, ilustrujących genezę i rozwój socjologii wychowania w Polsce jako dyscypliny akademickiej. Książka omawia: naukową funkcję socjologii wychowania; socjologię wychowania w systemie nauki o społeczeństwie; historyczne korzenie, współczesną problematykę i perspektywy socjologii wychowania; proces wychowawczy i jego rolę w procesie rozwojowym wychowanka; proces wychowawczy jako przedmiot badań socjologii wychowawczej i pedagogiki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279812 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-a-200 PNS 279813 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
ISBN: 83-86670-82-7
Bibliogr. s. 219-234.
Streszczenie: Omówiono: rozwój psychoseksualny wg Freuda, wg Imielińskiego, biologiczne podstawy seksualności człowieka; modele wychowania seksualnego; zagrożenia zdrowotne i inne konsekwencje związane z życiem seksualnym młodzieży; przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (m.in. zgwałcenie, pornografia) i przeciwko obyczajności seksualnej (m.in. kazirodztwo, seksualne wykorzystywanie dzieci, molestowanie seksualne kobiet w miejscu pracy) w ujęciu pol. kodyfikacji prawa karnego z 1969 r. i nowelizacji prawa obowiązującej od 1998 r.; metody leczenia farmakologicznego przestępców seksualnych. Słownik terminów związanych z życiem seksualnym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277216 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-f-154 PNS 277217 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1998
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: stadia i fazy dojrzewania płciowego, akcelerację rozwoju psychofizycznego, prawidłowe żywienie w wieku rozwojowym, dojrzewanie płciowe oraz opóźnione dojrzewanie dziewcząt i chłopców, zapobieganie osteoporozie w wieku rozwojowym, czynności tarczycy w okresie pokwitania, psychologię okresu pokwitania, rozwój psychiczny oraz zaburzenia psychiczne w okresie dojrzewania, skutki niedoboru magnezu, samobójstwa w wieku dorastania, zalecenia higieniczne. Słownik terminów występujących w książce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 277215, 277214 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281817, 280051 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej