Forma i typ
Książki
(16)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(15)
tylko na miejscu
(5)
Placówka
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(5)
Autor
Szmagalski Jerzy
(5)
Staręga-Piasek Joanna (1939- )
(2)
Dybalska Irena
(1)
Hryniewicka Agnieszka
(1)
Kijak Remigiusz J. (1979- )
(1)
Krzyszkowski Jerzy (1958- )
(1)
Kuruliszwili Sergo
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Phillips Judith (1959- )
(1)
Ray Mo (1958- )
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Sahaj Tomasz (1966- )
(1)
Teodorczyk Marcin (1980- )
(1)
Zalewska Danuta (socjolog)
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(4)
Temat
Opieka społeczna
(6)
Osoby z niepełnosprawnością
(3)
Polityka społeczna
(2)
Superwizja w pracy socjalnej
(2)
Autorytet
(1)
Bezdomność
(1)
Cyfrowi tubylcy
(1)
Internet
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Praca socjalna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przestępczość
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stres zawodowy
(1)
Uzależnienie od Internetu
(1)
Więźniowie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zastosowania internetu w edukacji
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Życie seksualne
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1989-2000
(3)
1989-
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(2)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
16 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2016
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-64518-09-6
Bibliogr. s. 275-291. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 314765 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2014
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 192-203 i przy rozdz. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311311 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2014
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenia w języku angielskim przy rozdziałach.
Streszczenie: Przedstawiono analizę aktualnego stanu pedagogiki i pedagogów oraz wpływ mediów na sytuację w polskiej szkole. Omówiono m.in. problemy cyberprzestrzeni (uzależnienie od Internetu, agresja elektroniczna, cyberprzestępstwa), psychologiczne aspekty użytkowania Internetu, cyfrowe wykluczenie (digital divide), pokolenie sieci (digital natives), autorytet nauczyciela, teorię konektywizmu w edukacji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-H-e-270 310723 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311718 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2013
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 181-182, netogr. s. 183-184, filmogr. s. 174-180.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 306236 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2013
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
M.in. Wojciech Otrębski, Agnieszka Czusz "Osoby z niepełnosprawnością intelektualna wobec własnej seksualności" s. 228-238.
Bibliogr. s. 258-269.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 311717 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. s. 289.
Streszczenie: Przedstawiono: problemy wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w Polsce od 1998 r., przestępczość kobiet (wyniki badań kobiet przestępczyń - ofiar przemocy odbywających karę za zabójstwo partnera, kobiety dzieciobójczynie i kobiety w przestępczości zorganizowanej w Warszawie, przestępczość kobiet w mieście portowym - Gdańsk), przykłady oddziaływań resocjalizacyjno-terapeutycznych (np. terapia przez zajęcia teatralne), szkołę dla skazanych kobiet w Grudziądzu, działania więzień wobec kobiet uzależnionych (alkohol, narkotyki), oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami umysłowymi lub upośledzonych umysłowo, Domy Matki i Dziecka przy zakładach karnych, więziennictwo w Polsce w l. 1989-2003.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 302388, 297059 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2009
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-89665-09-6
Noty o aut. s. 197-198.
Bibliogr. przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 299722 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-89665-07-2
Na okł. podtyt.: opracowanie zbiorowe.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Opisując rolę ewaluacji w pomocy społecznej podkreślono jej funkcję edukacyjną, poznawczą, administracyjną i stymulujacą. Autorzy przedstawili zależności między superwizją pracy socjalnej a ewaluacją pomocy społecznej, a także badania narzędzi ewaluacyjnych Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Osobne miejsce poświęcili ewaluacji działań instytucji pomocy społecznej na rzecz młodzieży. Dokonali przeglądu metod monitorowania bezdomności (skanowanie miejsc publicznych, metoda pomiaru "u wodopoju", rejestry danych, badania lonitudinalne, metody międzynarodowe: raporty Statystyczne Europejskiego Obserwatorium Bezdomności FEANTSA, koalicje w Continuum of Care w USA). Ukazali problemy i możliwości ewaluacji w zakresie usług opiekuńczych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295866 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-89665-06-05
Streszczenie: W pracy omówiono m.in. zagadnienie klientów środowiskowej pomocy społecznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296144, 296143, 296142 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: Przedstawiono: politykę społeczną Unii Europejskiej, instytucje polityki społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu, możliwości i problemy we współpracy służb socjalnych i penitencjarnych, rolę pracownika socjalnego jako organizatora wsparcia w sytuacji kryzysu. Budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny w powiecie wołomińskim, współpracę instytucji rządowych i pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy rodzinie w Rembertowie - dzielnicy Warszawy, formy pomocy osobom starszym w OPS Dzielnicy Warszawa-Śródmieście, aktywizację zawodową jako wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, funkcjonowanie Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego w DPS "Dom nad Stawami" w Siedlcach). Definicję pracy socjalnej z 2000 r.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292759 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-126 292760 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
U dołu okł. tyt. projektu: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
Streszczenie: Książka zawiera m. in. zagadnienia dotyczące bezrobocia i bezrobotnych, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 296141 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-89665-03-4
Bibliogr. przy pracy s. 47-48.
Streszczenie: Przedstawiono m.in.: troski rodziców dziecka niepełnosprawnego wobec jego seksualność; znaczenie tożsamości płciowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie; miłość, seks i prokreację jako wartości w dorosłym życiu osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną; zaburzenia seksualne w chorobach psychicznych; problemy seksualne: osób z chorobą niedokrwienną serca, niepełnosprawnych fizycznie, osób po urazie rdzenia kręgowego, osób z chorobą reumatyczną, kobiet po leczeniu nowotworów, kobiet z zespołem Turnera, osób chorych na otyłość. Część prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292762, 292761 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-89665-00-X
Bibliogr. przy niektórych pracach, bibliogr. nt. bezdomności (wyd. w Polsce) s. 187-192.
Streszczenie: M.in. M. Oliwa-Ciesielska "Uznawane i realizowane wartości oraz postawy bezdomnych wobec problemu bezdomności i otoczenia społecznego".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292763 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-127 292764 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
(Ex Libris Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-89665-01-8
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Przedstawiono: koncepcje superwizji pracy socjalnej, procedury i zastowania superwizji pracy socjalnej, gry transakcyjne w superwizji, superwizję jako pracę nad biografią, konsultację i superwizję w górnośląskich ośrodkach pomocy społecznej. W aneksie (o charakterze praktyczym) zamieszczono treść warsztatów pracy z zespołem dot. zarządzania superwizyjnego (zajęcia o: zarządzaniu superwizyjnym, umiejętnościach interpersonalnych, pracy z zespołem, ćwiczeń umiejętności pracy z zespołem).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316599 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-129 292768 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
(Ex Libris Pracownika Socjalnego ; 1)
ISBN: 83-7225-133-9
Bibliogr. s. 157-161, 167-172.
Streszczenie: Przedstawiono: modele teoretyczne wypalenia zawodowego i wyniki badań nad wypaleniem pracowników socjalnych na świecie i w Polsce, wnioski z badań, diagnozowanie wypalenia i metody ograniczania stresu i wypalenia w pracy socjalnej, techniki pracy socjalnej służące łagodzeniu stresu, spis literatury nt. stresu i wypalenia zawodowego, lista stresorów w pracy, lista objawów wypalenia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316586, 292765 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-O-f-128 292766 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej