Forma i typ
Książki
(12)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(8)
dostępne
(7)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(8)
Autor
Kataryńczuk-Mania Lidia
(2)
Amborska-Głowacka Dorota
(1)
Jabłoński Romuald Marek (1956- )
(1)
Janion Ewa
(1)
Kowalkowska Iwona
(1)
Kozioł Edward (pedagogika)
(1)
Malinowski Andrzej (1934- )
(1)
Nowosad Inetta
(1)
Pasterniak-Kobyłecka Ewa
(1)
Pędziwiatr Henryk
(1)
Roszkowska Martyna
(1)
Rudzińska-Rogoża Aneta
(1)
Siarkiewicz Elżbieta
(1)
Sinica Marian
(1)
Szymański Mirosław Józef (1942- )
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(12)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(2)
Temat
Uczniowie
(2)
Arteterapia
(1)
Auksologia
(1)
Bezrobocie
(1)
Choreoterapia
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Emisja głosu
(1)
Higiena
(1)
Język polski
(1)
Literatura polska
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Poradnictwo
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Psychologia lekarska
(1)
Rodzice
(1)
Sinica, Marian
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Terapia plastyczna
(1)
Twórczość chorych i niepełnosprawnych
(1)
Układ oddechowy
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia mowy
(1)
Temat: czas
1901-2000
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie ; okolice)
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(6)
Podręcznik
(2)
Bibliografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Opracowanie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Literaturoznawstwo
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
Całożyciowe poradnictwo zawodowe / Zdzisław Wołk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2007. - 288 s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7481-129-3
Bibliogr. s. 272-277.
Streszczenie: Praca ma układ blokowy i modułowy, ujęty w triadę: człowiek jako podmiot pracy - praca zawodowa - poradnictwo zawodowe. Blok 1 omawia indywidualność jednostki i prawidłowości rozwoju oraz ich uwarunkowania wobec aktywności prozawodowej i zawodowej młodzieży, warunki środowiskowe życia i pracy człowieka. Blok 2 koncentruje się na pracy zawodowej i jej udziale w życiu człowieka (środowisko pracy zawodowej, wyznaczniki pozycji zawodowej pracownika, wspieranie bezrobotnych i poszukujących pracy). Blok 3 skupia się na temacie tytułowym -poradnictwie zawodowym (doradca w poradnictwie zawodowym metody i techniki poradnicze). W aneksie zamieszczono przykłady dokumentów: CV i listu motywacyjnego, wzoru kwestionariusza osobowego i umowy o pracę oraz spis zawodów i specjalności.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 293543, 293542 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-7481-142-2
Bibliogr. s. 197-209.
Streszczenie: Praca przedstawia problematykę zdrowia i choroby z perspektywy różnych paradygmatów (ujęcie: biomedyczne, socjologiczne, psychosomatyczne, somatopsychiczne, jako jedności biopsychospołecznej, holistyczne). Autorka zwraca uwagę na wpływ przewlekłej choroby na rozwój i funkcjonowanie dziecka oraz na zmiany zachodzące w rodzinie. W badaniach omawia sytuację dziecka w rodzinie: dążącej do jego usamodzielnienia, opiekującej się bez zaangażowania emocjonalnego, koncentrującej się na chorobie, nadopiekuńczej, nie akceptującej choroby, bezradnej opiekuńczo i wychowawczo.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 294977, 294976 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: Zbiór 24 artykułów poruszających zagadnienia dotyczące głosu i mowy. Problematykę podzielono na dwie części: "Głos, mowa w edukacji i terapii" oraz "Wybrane zagadnienia z pedagogiki wokalnej i emisji głosu". Wśród omówionych tematów na uwagę zasługują, m.in. te, które dotyczą emisji i higieny głosu u nauczycieli, profilaktyki zaburzeń głosu u dzieci, muzykoterapii, niewerbalnych środków komunikacji, ćwiczeń wokalnych wykorzystywanych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, terapii dźwiękiem w pedagogice wokalnej oraz opis metody nauki czytania i pisania w przedszkolu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-g-241 291841 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Na okł.: podręcznik.
Bibliogr. s. 264-278.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Przedstawiono: psychofizyczny model struktury człowieka; współczesne koncepcje zdrowia i choroby; znaczenie terapeutyczne różnych rodzajów energii i wykorzystanie energii w procesie psychoterapii; ruch jako czynnik terapeutyczny; terapeutyczne znaczenie kontaktu fizycznego, psychicznego i społecznego; znaczenie osobowości dla procesu zdrowia i choroby, zadania i cele oddziaływań terapeutycznych wg wybranych koncepcji, obszary zmian u pacjentów w procesie terapeutycznym; poglądy różnych terapeutów na terapię grupową; zjawiska w relacji lekarz - pacjent.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 291043* (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Bibliografia przy artykułach.
Teoretyczne opracowania arteterapii oraz opisy działań terapeutycznych (różne dziedziny sztuki), m. in.: początki arteterapii jako dyscypliny paramedycznej w Europie, wyzwalanie emocji w sytuacjach estetycznych w procesie edukacyjnym, muzyka i ruch jako elementy pedagogiki myślenia twórczego, terapeutyczne wartości dramy, terapeutyczna funkcja teatrzyku muzycznego w kl. I-III, muzyka i rysunek w procesach psychoterapeutycznych, psychorysunek formą terapii pacjentów chorych psychicznie, taniec jako forma arteterapii, projekcja rodziny w rysunku dziecka przewlekle chorego, tyflomuzykoterapia, program "Twórczość wspomagająca rozwój", twórczość literacka osób niewidzących, warsztaty, rysunek jako źródło informacji o samopoczuciu pierwszoklasisty w szkole. Także o koncepcjach muzykoterapii: G. Orff, M. i Ch. Knillów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 290562 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-e-69 PNS 290124 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Bibliogr. s. 229-239.
Streszczenie: Jako teoretyczne zaplecze badań przedstawiono: społeczeństwo polskie w okresie demokratycznych przeobrażeń (z uwzględnieniem młodzieży), demokrację i jej edukacyjne konotacje. W 2001 r. badano uczniów gimnazjów i szkół średnich zrzeszonych (grupa podstawowa) i niezrzeszonych (grupa kontrolna) w SKE (badania w na terenie woj. lubuskiego). Przedstawiono: wiedzę badanej młodzieży nt. demokracji, ocenę demokracji przez młodzież, działania młodzieży oraz powiązania między cechami demograficznymi i społecznymi respondentów a ich postawami wobec społeczeństwa obywatelskiego. Pozytywnie oceniono rolę SKE w kształtowaniu postaw młodzieży wobec demokracji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-N-a-257 290574 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Inspiracją do powstania tej publikacji było zorganizowanie 4.10.2003 r. seminarium naukowego pod hasłem: " Dysleksja, podstawy teoretyczne, diagnoza, terapia" przez Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Treść poszczególnych artykułów oscyluje wokół: teoretycznych podstaw dysleksji, sytuacji szkolnej uczniów z ryzykiem dysleksji, głównych kierunków pracy terapeutycznej z dziećmi dyslektycznymi, symptomów ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym, nowych możliwości i rozwiązań w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych wspieranych technologią informacyjną, koncepcji nowego podejścia do pracy na lekcji języka niemieckiego z uczniem mającym specyficzne trudności w uczeniu się, aspektów prawnych związanych z tą problematyką.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-M-b-150 289708 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
Wykaz prac Mariana Sinicy z lat 1973-2004 s. 15-21.
Streszczenie: Zbiór artykułów pogrupowanych według zagadnień: edukacja polonistyczna w oglądach naukowych, słowo i obraz w edukacji, horyzonty edukacji polonistycznej. Prezentowane prace omawiają m.in.: wpływ zmiany historycznej na cele formacyjne edukacji szkolnej, potrzeby badań odbioru podręczników szkolnych, mówienie i pisanie w kontekstach edukacyjnych, strukturę językową wybranego aktu mowy w języku nauczycieli, samodzielne dochodzenie uczniów do wzoru wypowiedzi. Rozdział pierwszy poświęcono działalności i twórczości prof. Mariana Sinicy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289373 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III-B-94 PNS 289374 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-89321-82-3
Bibliogr. s. [309].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295647, 287365 * (2 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
Biliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór prac ukazujących różne zakresy zagadnienia współpracy rodziców i nauczycieli, np.: tę współpracę w procesie zmiany społecznej, w nowych gimnazjach, jako pedagogizację rodziców przez szkołę, z punktu widzenia: tradycji, metodologii, problematyki psychospołecznej, trójpodmiotowego partnerstwa (nauczyciele - rodzice - dzieci), odpowiedzialności, warunków tej współpracy, miejsca rodziców w przestrzeni szkoły, ukrytego programu edukacji, lęków nauczycieli w kontaktach z rodzicami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288454 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-G-b-200/3 PNS 288468 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
Temat: Poradnictwo
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Refleksje nad różnymi wymiarami poradnictwa. Omówienie tych zjawisk, które są inicjowane, tworzone i które powstają między doradcą a radzącym się. Wskazanie na szeroki kontekst pracy doradcy oraz poradnictwa wobec złożoności problemów człowieka i świata.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 300179, 289847, 287851 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2002
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: Zbiór artykułów skupionych na określeniu stanu, potrzeb i koniecznych zmian w kompetencjach zawodowych współczesnych nauczycieli. Omówienie sylwetki nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w procesie wdrażanej koncepcji kształcenia zintegrowanego. Ukazanie stanu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz tych działań, które powinny prowadzić do pożądanych, jakościowych zmian w kompetencjach zawodowych nauczyciela-wychowawcy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 286492 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-F-c-148 286493 PNS (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej