Forma i typ
Książki
(34)
Poradniki i przewodniki
(9)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
dostępne
(29)
tylko na miejscu
(9)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(9)
Autor
Dzierzgowska Irena (1946-2009)
(5)
Garstka Tomasz
(3)
Kalinowska Maria (szkolnictwo)
(3)
Pomianowska Małgorzata
(3)
Sielatycki Mirosław (1957- )
(3)
Tołwińska-Królikowska Elżbieta
(3)
Bonstingl John Jay
(2)
Brząkalik Krystyna
(2)
Cooper Pamela J
(2)
Dzierzgowski Sergiusz
(2)
Goźlińska Elżbieta
(2)
Sobiepan Tomasz
(2)
Arciszewska Ewa
(1)
Bednarowicz Teresa
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Dziedzic Anna (pedagog)
(1)
Ellis Melanie
(1)
Filipowicz Grzegorz
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Karolak Wiesław (1949- )
(1)
Koletyńska Katarzyna
(1)
Korolko Mirosław (1935-2006)
(1)
Kowalski Michał W
(1)
Malinowski Mariusz (1960- )
(1)
Marszałek Jacek
(1)
Pacewicz Alicja
(1)
Pyszczek Grzegorz
(1)
Rudduck Jean. Czy należy przygotowywać uczniów do innowacji?
(1)
Rutkowska-Paszta Małgorzata
(1)
Rylke Hanna (1947-2017)
(1)
Schulz Roman (1941- )
(1)
Sitko Halina
(1)
Wlazło Stefan
(1)
Wroczyńska Ewa
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(17)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(35)
Odbiorca
Nauczyciele
(4)
Szkoły podstawowe
(1)
Temat
Nauczanie
(6)
Metody nauczania
(5)
Nauczyciele
(5)
Szkolnictwo
(5)
Awans zawodowy
(4)
Innowacje pedagogiczne
(4)
Wychowanie obywatelskie
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Mowa
(2)
Słuchanie
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Argyris, Chris
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Język angielski
(1)
Kontrola
(1)
Matura
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Nauki przyrodnicze
(1)
Nauki społeczne
(1)
Opiekunowie praktyk i staży
(1)
Pedagogika
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa ucznia
(1)
Przedszkola
(1)
Przyroda
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Retoryka
(1)
Rodzice
(1)
Schön, Donald A.
(1)
Socjologia
(1)
Staż zawodowy
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Temat: czas
1989-
(3)
1901-2000
(1)
Gatunek
Poradnik
(12)
Scenariusz zajęć
(2)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(5)
Praca, kariera, pieniądze
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
35 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2008
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
ISBN: 978-83-60814-31-4
Bibliogr. s. 133-134.
Streszczenie: Poradnik zawiera wskazówki dla opiekuna stażu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Przedstawia zagadnienia takie, jak: kompetencje opiekuna stażu, nawiązanie współpracy z podopiecznym, zapoznanie ze środowiskiem szkolnym, pomoc w planowaniu stażu (propozycje form zapisu planu), pomoc w realizacji stażu, ocena dorobku nauczyciela i podsumowanie współpracy z opiekunem, autoewaluacja pracy opiekuna, rozwój zawodowy opiekuna oraz omawia awans zawodowy nauczyciela-stan prawny na grudzień 2008 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 295928 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2006
Streszczenie: Opis procedur i analiza badań socjologicznych, które zostały przeprowadzone na zlecenie MEN, przez CODN i kuratoria oświaty przy wsparciu merytorycznym Helsinskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Instytutu Socjologii Uniwessytetu Warszawskiego. Zakres badań obejmował upowszechnianie, przestrzeganie i egzekwowanie wybranych praw dziecka-praw ucznia: prawa do informacji, prawa do prywatności, prawa do wyrażania opinii oraz prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. Adresatami badań byli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice ze wszystkich typów szkół z całej Polski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 292372, 292371 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-87958-67-0
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Zbiór tekstów dotyczących nauczania przyrody w szkole podstawowej. Prezentowane artykuły podejmują analizę zagadnienia integracji oraz zarysowują pewne rozwiązania w zakresie integrowania w obszarze przedmiotu przyroda na poziomie mauczania systematycznego w klasach IV-VI. Praca zawiera określone koncepcje teoretyczne, jak i przykłady dobrej praktyki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 289359 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. VII-B-62 289297 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2005
ISBN: 83-87958-70-0
Streszczenie: Omówiono: egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów, różnice w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uprawnienia do zwolnień z egzaminu, świadectwa, powinności i prawa maturzysty, zakres wiadomości egzaminatorów, źródła informacji o egzaminach maturalnych. Zamieszczono też: odpowiedzi na 101 pytań dot. matury, przeznaczony dla wychowawcy klasy scenariusze spotkania z rodzicami i lekcji wychowawczej, propozycję przygotowania (metodą projektów) "meetingu" szkolnego na rok przed maturą, słownik nowych pojęć związanych z maturą, test o egzaminie maturalnym, rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 7. 09. 2004 r. Informacje o egzaminie maturalnym przedstawiono wg stanu prawnego na dzień 15. 02. 2005 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 288874 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-87958-62-X
Bibliogr. s. 83.
Streszczenie: Praktyczne wskazówki oraz przykłady tworzenia materiałów, niezbędnych do profesjonalnego pełnienia roli szkoleniowca. Przedstawienie zagadnień dotyczących roli materiałów szkoleniowych w procesie kształcenia, zasad ich tworzenia i pracy z nimi, wykorzystania multimediów, a także prawa wydawniczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287516, 287515 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2003
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
Bibliografia na stronach 175-177.
Streszczenie: Charakterystyka relacji opiekun-podopieczny. Podanie zakresu psychologicznych umiejętności opiekuna niezbędnych, by współpraca ze stażystą nie sprowadzała się do sztywnego nadzoru i stawiania wymagań, lecz była działaniem wspierającym i rozwijającym młodego człowieka. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki i ćwiczenia, których zastosowanie pozwoli współpracującym dobrze komunikować się, budować atmosferę zaufania i dzięki temu efektywnie rozwiązywać pojawiające się problemy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 287296, 287286 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2002
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
ISBN: 83-87958-17-4
U dołu s. tyt. i okł.: Aktualizacja 2002.
Bibliogr. s. 197-198.
Streszczenie: Kolejne, poprawione i uzupełnione, wydanie poradnika, w którym zawarte informacje oparto na zaktualizowanych dokumentach prawa oświatowego. W książce omówiono procedurę awansu z uwzględnieniem kolejnych stopni awansu oraz obowiązki dyrektora i jego ścieżkę awansu. Zamieszczono propozycję materiałów pomocniczych, które mogą pomóc w przygotowaniu się do pisania planu rozwoju zawodowego i dokumentowaniu jego realizacji (np. graficzne ilustracje systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz procedur z nim związanych, tabele, wykresy, harmonogramy, listy kontrolne). Przedstawiono regulacje prawne dot. okresu przejściowego, w którym nauczyciele mają czas na uzupełnienie kwalifikacji oraz mogą skorzystać z preferencyjnych zasad uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 285823, 285782 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-87958-05-0
Streszczenie: Wzorzec sporządzania raportu - część ogólna (podsumowująca całość) i część szczegółowa (zawierająca podsumowanie odpowiedzi na poszczególne pytania zadane w ankietach wszystkim respondentom i zawierająca wyniki analizy ankiet tj.: podsumowanie wyników ankiety skierowanej do uczniów w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiety skierowanej do rodziców i nauczycieli w procentach i w formie wykresów, podsumowanie wyników ankiet skierowany do nauczycieli w procentach i w formie wykresów) oraz skrót raportu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282401 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284836 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284834 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284833 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 284832 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-85910-17-4
Streszczenie: Appendix pol.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IV-C-b-12 282515 PNS (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
ISBN: 83-87958-17-4
Bibliogr. s. 179.
Streszczenie: W oparciu o dokumenty prawa oświatowego przedstawiono procedurę awansu zawodowego nauczyciela: stażysty, kontraktowego i mianowanego. Omówiono obowiązki dyrektora. Poradnik zawiera również dokumenty prawne, a w rozdziale o materiałach pomocniczych: wykresy, tabele, schematy do poszczególnych zagadnień.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 283057, 282403, 281250 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
ISBN: 83-87958-04-2
Na okł. podtyt.: język polski, historia, matematyka, edukacja wczesnoszkolna, nauki przyrodnicze, informatyka, umiejętności kluczowe w szkole.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 282402 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 2000
(Rozwój Zawodowy Nauczyciela)
Bibliogr. s. 208.
Streszczenie: Przewodnik dla nauczyciela stażysty. Zawiera propozycje tematów do rozważań i zadania dot. pierwszych 82 dni pracy. Ukazuje jak zapoznać się z sytstemem pracy, dokumentacją, pracownikami, uczniami (jak ich aktywizować i wspierać), jak planować czas pracy. Przedstawia metody planowania rozwoju osobistego i zawodowego, czym jest doskonalenie zawodowe, z czego składają się kompetencje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 281883, 281882, 281881 (3 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279223 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1999
ISBN: 83-87958-00-X
Bibliogr. s. 117-118.
Streszczenie: Praca składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy teorii dramy, druga - zawiera scenariusze. Każdy scenariusz składa się z następujących części: informacja wstępna o tym, jak doszło do powstania konkretnej dramy; cele ogólnorozwojowe, wychowawcze i dydaktyczne, techniki dramowe, opis przebiegu dramy, uwagi o realizacji oraz sugestie na temat kontynuacji i dalszej pracy z młodzieżą. W części teoretycznej zwrócono uwagę na dramę jako metodę wychowania, jako przedmiot szkolny i jako formę artystyczną. Z technik dramowych autorka szczegółowo opisuje "teatr forum", nie znany do tej pory w szkole polskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-E-c-159 278033 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1999
Na okł. podtyt.: język polski, historia, matematyka, edukacja wczesnoszkolna, nauki przyrodnicze, informatyka, umiejętności kluczowe w szkole.
Streszczenie: Program "Kreator" jest przedsięwzięciem realizowanym na zlecenie MEN od 1995 r. Głównym zadaniem programu jest opracowanie i upowszechnianie sposobów włączania pięciu umiejętności kluczowych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących (planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się; skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach; efektywne współdziałanie w zespole; rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; operowanie informacjami i efektywne posługiwanie się technologią informacyjną). Książka zawiera materiały metodyczne dla nauczycieli różnych przedmiotów. Przedstawia konspekty lekcji z j. polskiego, historii, matematyki, nauk przyrodniczych, informatyki i z edukacji wczesnoszkolnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 279423, 279422 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej