Forma i typ
Książki
(18)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(17)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(3)
Autor
Trochimiak Maria
(3)
Dawidowicz Dorota
(2)
Bartnicka Maria
(1)
Bielawiec Halina
(1)
Böhner Thorsten
(1)
Ciesielska Joanna
(1)
Czerklańska Teresa
(1)
Długosz Jadwiga
(1)
Jawdosiuk Tamara
(1)
Kołpak Wanda
(1)
Masłowski Ireneusz
(1)
Radwanowicz Janina
(1)
Stepaniuk Mikołaj
(1)
Wiechetek Barbara
(1)
Rok wydania
1990 - 1999
(19)
Kraj wydania
Polska
(19)
Odbiorca
Szkoły podstawowe
(2)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele chemii
(1)
Nauczyciele fizyki
(1)
Nauczyciele szkół podstawowych
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Nauczyciele techniki
(1)
Szkoły średnie
(1)
Temat
Administracja
(3)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie fizyczne
(2)
Aparatura naukowo-badawcza
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Chemia
(1)
Chemia analityczna
(1)
Drama (pedagogika)
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Fizyka
(1)
Freinet, Celestyn
(1)
Geometria analityczna
(1)
Gimnastyka artystyczna
(1)
Gry edukacyjne
(1)
Gry i zabawy ruchowe
(1)
Język niemiecki
(1)
Język polski
(1)
Konkursy matematyczne
(1)
Konkursy szkolne
(1)
Laboratoria
(1)
Literatura polska
(1)
Matematyka
(1)
Matematyka (przedmiot szkolny)
(1)
Mechanika
(1)
Metody nauczania
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Oceny szkolne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Technika (przedmiot szkolny)
(1)
Techniki Freineta
(1)
Twórczość
(1)
Wektory
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Temat: czas
1901-2000
(4)
1989-2000
(3)
Gatunek
Poradnik
(3)
Sprawdziany i testy
(2)
Ćwiczenia i zadania
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Scenariusz imprezy szkolnej
(1)
Utwory sceniczne dla dzieci
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Językoznawstwo
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Matematyka
(1)
19 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Bibliogr. s. [31].
Streszczenie: Autorka rozumie inscenizację jako grę dydaktyczną. Podała teksty trzech inscenizacji: "Kreska czy przecinek" (inscenizacje na utrwalenie algorytmów czterech działań na ułamkach zwykłych i ułamkach dziesiętnych), "Ważne figury" - kl. IV, "Ważne figury" - kl. V (obie na utrwalenie wiadomości o figurach płaskich) oraz propozycje (dla kl. IV i V) modyfikacji pierwszej inscenizacji poprzez wykorzystanie jej fragmentów i wskazała walory kszałcące incenizacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253789 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1997
Bibliogr. s. [15].
Streszczenie: Zawartość: propozycja regulaminu pracowni chemicznej, przepisy bezpiecznej pracy, zasady przechowywania odczynników chemicznych, wykaz środków neutralizujących i rozcieńczających, zasady pierwszej pomocy przy zatruciach i oparzeniach, bhp niektórych doświadczeń chemicznych, wykaz przepisów normujących gospodarkę truciznami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253790 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 253788 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
(Zeszyty Metodyczne)
Bibliogr. s. 20, 24.
Streszczenie: Cykl zeszytów metodycznych dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli sprawujących funkcje kierownicze i doradcze. Ukazują one praktyczną realizację tychże funkcji przez dyrektorów szkół i pracowników nadzoru pedagogicznego środowiska białostockiego. Zeszyt I dotyczy: współpracy kuratoriów oświaty z wójtami i burmistrzami, roli dyrektora szkoły w stymulowaniu rozwoju zawodowego nauczycieli oraz pracy z uczniem zdolnym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273322 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
(Zeszyty Metodyczne)
Bibliogr. s. 20, 28.
Streszczenie: Sprawozdanie z konkursów na najlepszego ucznia w zawodzie: kucharz, kelner, ciastkarz w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Doświadczenia z hospitacji dyrektora szkoły. Rola warsztatów szkolnych w kształceniu zawodowym młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273323 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
(Zeszyty Metodyczne)
Streszczenie: W zeszycie omówiono: funkcje kierownicze dyrektora szkoły, funkcje założone i rzeczywistość wychowawców klasy, Rada Szkoły jako element decentralizacji zarządzania szkołą. Ponadto dołączono regulamin Rady Szkoły jednej ze szkół w Białymstoku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273324 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
Streszczenie: Wiadomości o równoległości i prostopadłości wektorów oraz 4 zadania, polegające na udowodnieniu podanych twierdzeń, z rozwiązaniami metodą wektorową.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273329 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1996
Opis wg okł.
Streszczenie: W formie tabeli zestawiono wiadomości i umiejętności uczniów jako cele operacyjne mierzone testem i skalę ocen, zaproponowano test dla dwóch grup wraz z odpowiedziami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 273330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269734 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269735 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
Opis wg okł.
Streszczenie: Opracowanie przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych o zainteresowaniach matematycznych i dla nauczycieli przygotowujących ich do konkursu matematycznego. Zadania ułożono według kolejnych lat konkursów a w ich ramach według poszczególnych etapów (zawody szkolne, rejonowe i wojewódzkie).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 270420 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
Streszczenie: W opracowaniu m.in. obszerne sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego, omówienie problemów ochrony środowiska w programie nauczania chemii, przykładowe scenariusze lekcji chemii w kl. VII, oraz przykłady zastosowań różnych środków dydaktycznych na wybranych lekcjach chemii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 271856 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
Opis wg okł.
Streszczenie: Wybór materiałów z kursu zorganizowanego dla nauczycieli geografii, chemii, fizyki i biologii. Wyboru dokonano pod kątem różnorodności zastosowań metod pracy. Znalazły się tu scenariusze lekcji geografii dla kl. IV i VIII, propozycje psychozabawy oraz uwagi na temat lekcji terenowych z poszczególnych przedmiotów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. VIII-B-7 270423 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
Streszczenie: Rozkład zawiera tematy lekcji sformułowane tak, aby struktura gramatyczna i leksykalna w nim zawarta utrwaliła się w pamięci ucznia, a także cele lekcji wraz z komunikacyjnymi, wzory zdaniowe wybrane przykładowo oraz materiał gramatyczny. Do rozkładu dołączono zbiór 6 testów, zamykających semestr i będących informacją dla nauczyciela, w jakim stopniu uczeń opanował materiał. Do każdego testu załączono wykaz treści i proponowaną skalę ocen.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IV-D-b-23 269404 PNS (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
Przykłady sprawdzianów wiadomości i umiejętności w kl. 4, 5, 6, 7, 8. Punktacja i ocena sprawdzianów w kl. 4-8.
Bibliogr. s. 41.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 271855 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1995
Bibliogr. s. 11-12.
Streszczenie: Wśród materiałów znalazły się konspekty zajęć z różnorodnych form twórczej ekspresji dziecka: plastycznej, literackiej, muzycznej i rytmicznej (lekcji i imprez).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 270424 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269362/2 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 269365 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rok wydania: 1994
Bibliogr. s. 35.
Tekst częśc. ang., niem.
Streszczenie: M.in. Aktualne problemy nauczania języków obcych w świetle potrzeb XXI w. Test z języka niemieckiego na egzaminie wstępnym na studia medyczne. Podręczniki do języka niemieckiego dla szkół średnich. Wykorzystanie komputera w nauczaniu języków obcych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 271853, 271852 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 269366 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej