Form of Work
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(7)
Author
Auleytner Julian (1948- )
(2)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Ambroziewicz Wiktor Grzegorz (1882-1968)
(1)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Baraniak Barbara (1954- )
(1)
Chodkowska Eliza
(1)
Frycie Stanisław (1933- )
(1)
Hoffmann Bogdan
(1)
Hurło Lucyna
(1)
Kantyka Sławomir
(1)
Kiełtyk Izabela
(1)
Korabiowska-Nowacka Kazimiera (1923-2012)
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kutiak-Zakrzewska Krystyna
(1)
Nowacki Tadeusz Wacław (1913-2011)
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(5)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Pedagodzy specjalni
(1)
Surdopedagodzy
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Literatura dla dzieci
(2)
Nauczyciele
(2)
Polityka społeczna
(2)
Agresywność
(1)
Ambroziewicz, Wiktor
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Głuchota
(1)
Głusi
(1)
Integracja europejska
(1)
Jakość życia
(1)
Kaden-Bandrowski, Juliusz
(1)
Kownacka, Maria
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Literatura dla młodzieży
(1)
Literatura polska
(1)
Metody nauczania
(1)
Mobbing
(1)
Młodzież
(1)
Niedosłuch
(1)
Niedosłyszący
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Rodzina wiejska
(1)
Rynek pracy
(1)
Sport
(1)
Surdopedagogika
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Teoria nauczania
(1)
Unia Europejska
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współzawodnictwo
(1)
Subject: time
1901-2000
(6)
1989-2000
(3)
2001-
(2)
Subject: place
Chełm (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Podręcznik
(2)
Biografia
(1)
Encyklopedia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Synteza
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Literaturoznawstwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Wielcy Wychowawcy)
Indeks.
Streszczenie: Pamiętnik nauczyciela Wiktora Ambroziewicza - polonisty zaangażowanego w odbudowę polskości na ziemiach zaboru rosyjskiego, po I wojnie światowej. Działalność organizacyjna i pedagogiczna w szkole pracy w Chełmie, gdzie współpracowały ze sobą środowiska uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280522 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-49-5
Bibliogr. s. 174-179.
Streszczenie: Propozycja koncepcji edukacji komplementarnej. Omówienie podstawowych procesów rozwoju i kształcenia w edukacji komplementarnej (szczeble kształcenia informacyjnego, percepcyjnego, emocjonalnego, impresyjnego) oraz celów edukacji komplementarnej. Ostatni rozdział jest poświęcony metodzie rozwoju i kształcenia komplementarnego. W rozdziale tym zostały omówione strategie: retrospektywna (w tym techniki: erotematyczne, akromatyczne, medialne), destryktywna (techniki: empiryczne, ćwiczeniowe, projektów), transgresyjna (techniki: dramy, odroczonej ewaluacji, komunikacji interpersonalnej), prospektywna ( techniki: relaksacyjne, wizualizacyjne, ekspozycyjne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-a-70 287366 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 241-248.
Streszcz. ang.
Streszczenie: Próba szerokiego spojrzenia na proces integracji i jej efektów. Analiza problemów uczniów w powiązaniu z ograniczeniami sprawności fizycznej bądź umysłowej oraz z ograniczeniami rozwoju społecznego powodowanymi patologią sytuacji rodzinnej (alkoholizm). Autorka omawia kompetencje społeczne uczniów z ww. ograniczeniami, takie jak: komunikatywność, umiejętność autoprezentacji, zdyscyplinowanie, nadpobudliwość oraz relacje pomiędzy uczniami z różnymi ograniczeniami, a klasą szkolną jako całością społeczną.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306096, 304009, 287811 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-g-198 287812 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280530, 280529 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-904054-8-2
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie: Książka stanowi zbiór wybranych zagadnień dotyczących nauczycieli. Omówione są w niej następujące kwestie: elementarna wiedza humanistyczna i przyrodniczo-techniczna przyszłych nauczycieli, pomiar orientacji społecznej nauczycieli, faktyczny czas pracy nauczycieli w zróżnicowanym środowisku, obawy nauczycieli wobec problemów dyscyplinarnych, poznawanie opinii uczniów i rodziców o cechach osobowościowych nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280543 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 322835 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302754, 302229 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 51-54.
Streszczenie: Pojęcie środowiska wiejskiego. Typologia i cechy środowisk wychowawczych środowiska wiejskiego w Polsce. Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze - podsumowanie stanu wiedzy. Warunki wychowawcze rodzin wiejskich pracowników rolnych - polskich przegląd badań i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-J-c-204 280544 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 306104 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911042-7-3
Bibliogr. s. 313-324.
Streszczenie: Zakres prezentowanych w słowniku pojęć dotyczy nauczania, wychowania, kształcenia, rodzajów pracy, jej podziału, zawodów. Autorzy uwzględniają te znaczenia, które przedstawiają relacje zachodzące między pracą i pedagogiką, takie jak: wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, kompetencje, zjawiska zmęczenia, etc. Zasób pojęciowy "Słownika" odzwierciedla współczesny stan wiedzy w zakresie pedagogiki pracy i różni się od poprzedniego z 1986 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280535 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37(03) NOW (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Agresja w szkole" zorg. w maju 2004 r. w Warszawie.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Agresję i przemoc w szkole opisano w kontekście przemian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku i potraktowano je jako nowe zjawisko społeczne. Obok problematyki związanej z agresją w rodzinie autorzy poszczególnych rozdziałów poruszyli następujące tematy: problemy wychowawcze, przemoc i nietolerancja w szkole, przemoc psychiczna, syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli, wpływ mediów na agresywne zachowanie człowieka oraz zjawisko agresji w sporcie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310376, 306095, 306094 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-h-388 288079 PNS (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289141 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliografia na stronach 293-[311].
Scharakteryzowano: surdopedagogikę i osobę niesłyszącą jako podmiot wychowania, rodzaje działalności wychowawczej w surdopedagogice, wychowanie dziecka z wadą słuchu w różnych środowiskach (w tym zagadnienie integracji), koncepcje kształcenia osób niedosłyszących, problemy wychowawcze w odniesieniu do osób z uszkodzonym słuchem z współwystępującymi upośledzeniami, zagadnienie diagnozy w surdopedagogice, rozwój metod kształcenia osób niesłyszących, niefoniczne metody kształcenia niesłyszących, protezy słuchu, środki dydaktyczne, wybór zawodu przez osobę niesłyszącą, rozwój surdopedagogiki porównawczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-f-191 285639 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 373-383. Indeks.
Wstęp i spis treści także ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302232 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-18-5 ; 83-7151-426-3 ("Elipsa")
Bibliografia na stronie 272.
Streszczenie: Rozważania definicyjne kwestii społecznej. Omówienie pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Kwestie społeczne podzielono na dwie grupy - o charakterze przedmiotowym i o charakterze podmiotowym i przedstawiono wg schematu: wprowadzenie, charakterystyka kwestii, regulacje prawne, podmioty (państwowe i pozapaństwowe), sposoby rozwiązywania. W pierwszej grupie 15 kwestii, m.in.: bezrobocie, ubóstwo, edukacja, bezdomność, AIDS, alkoholizm, narkomania, prostytucja, samobójstwa, żebractwo. W drugiej grupie 7 kwestii: rodziny, przemocy w rodzinie, dziecka, przestępczości wśród nieletnich, osób niepełnosprawnych, osób starych, mniejszości narodowych. Dla studentów (w każdym rozdz. wskazano literaturę pomocniczą, zadano pytania) i osób zajmujących się polityką społ.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316755, 283878 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-f-68 PNS 282570 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again