Form of Work
Książki
(123)
Publikacje dydaktyczne
(38)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(99)
unknown
(19)
only on-site
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(119)
Czytelnia
(12)
Author
Redelbach Andrzej (1946-2006)
(7)
Machiavelli Niccolò (1469-1527)
(6)
Rousseau Jean-Jacques (1712-1778)
(6)
Wronkowska Sławomira (1943- )
(6)
Zmierczak Maria (1947- )
(6)
Aristoteles (384-322 a.C.)
(4)
Baszkiewicz Jan (1930-2011)
(4)
Kowalski Jerzy (1923-2017)
(4)
Lenin Włodzimierz (1870-1924)
(4)
Sylwestrzak Andrzej (1942- )
(4)
Ziembiński Zygmunt (1920-1996)
(4)
Gabriel Piotr
(3)
Grzybowski Konstanty (1901-1970)
(3)
Lamentowicz Wojciech (1946- )
(3)
Platon (427-347 p.n.e.)
(3)
Seidler Grzegorz Leopold (1913-2004)
(3)
Winczorek Piotr (1943-2015)
(3)
Znamierowski Czesław (1888-1967)
(3)
Łopatka Adam (1928-2003)
(3)
Dembski Krzysztof
(2)
Ehrlich Stanisław (1907-1997)
(2)
Janet Paul (1823-1899)
(2)
Kurowski Leon (1907-1998)
(2)
Olszewski Henryk (1932-2021)
(2)
Peretiatkowicz Antoni (1884-1956)
(2)
Petrażycki Leon (1867-1931)
(2)
Petrażycki Leon (1867-1931). Dzieła
(2)
Pieniążek Antoni (1940- )
(2)
Ryszka Franciszek (1924-1998)
(2)
Serejski Marian Henryk (1897-1975)
(2)
Sokolewicz Wojciech (1931-2012)
(2)
Starzewski Maciej (1891-1944)
(2)
Witwicki Władysław (1878-1948). Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego
(2)
Antonowicz Lech (1928- )
(1)
Auerbach Marian (1882-1941)
(1)
Backvis Claude (1910-1998)
(1)
Banaszczyk Tadeusz (1941-1998)
(1)
Banaszkiewicz Jakub
(1)
Bielawski Józef (1910-1997)
(1)
Biernacki Andrzej (1931-2021)
(1)
Blaszke Marek (1942- )
(1)
Bodin Jean (1530-1596)
(1)
Bębenek Marian (1937- )
(1)
Callier Zofia de
(1)
Cassirer Ernst (1874-1945)
(1)
Chojnicka Krystyna (1951- )
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Chwalewik Witold (1900-1985)
(1)
Croddy Marshall
(1)
Cyceron (106-43 p.n.e.)
(1)
Farabi (ok. 870-950)
(1)
Farabi (ok. 870-950). Kitab as-sijasa al-madanijja (pol.)
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Grajewska Irena (1918-1982)
(1)
Gross Feliks (1906-2006)
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Habermas Jürgen (1929- )
(1)
Haliżak Edward
(1)
Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)
(1)
Hirsch Edward (1950- )
(1)
Höffe Otfried (1943- )
(1)
Hübner Mateusz
(1)
Justyński Janusz (1941- )
(1)
Kodrębski Jan (1936-1997)
(1)
Kornatowski Wiktor (1911-1975)
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław (1944-2015)
(1)
Kozyr-Kowalski Stanisław (1936-2004)
(1)
Kołłątaj Hugo (1750-1812)
(1)
Kundera Elżbieta (1950- )
(1)
Kutrzeba Stanisław (1876-1946)
(1)
Lang Wiesław (1928- 2012)
(1)
Lesiński Bogdan (1922-2001)
(1)
Leśniewski Wiktor
(1)
Malarczyk Jan (1931-1998)
(1)
Maneli Mieczysław (1922-1994)
(1)
Manent Pierre (1949- )
(1)
Markiewicz Barbara (1947- )
(1)
Maykowska Maria (1892-1967)
(1)
Michalska Aleksandra F
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Molska Alina (1929-2011)
(1)
Nowak Robert
(1)
Olszewski Henryk
(1)
Orzechowski Stanisław Okszyc (1513-1566)
(1)
Osiatyński Wiktor (1945-2017)
(1)
Panasiuk Ryszard (1931- )
(1)
Pawlus Tadeusz (1950- )
(1)
Pawłowski Albert (1932-2002)
(1)
Petrycy Sebastian (1554-1626)
(1)
Petrycy Sebastian (1554-1626). Pisma wybrane
(1)
Piwko Stanisław (1940- )
(1)
Pochylska Anna
(1)
Prekerowa Teresa (1921-1998)
(1)
Proudhon Pierre Joseph (1809-1865)
(1)
Quigley Charles N
(1)
Rawls John (1921-2002)
(1)
Romul Janusz Gwidon
(1)
Rosen Jerold
(1)
Rzymowski Wincenty (1883-1950)
(1)
Sagan Stanisław (1951- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(29)
1980 - 1989
(20)
1970 - 1979
(30)
1960 - 1969
(12)
1950 - 1959
(9)
1940 - 1949
(5)
1930 - 1939
(2)
1920 - 1929
(5)
1910 - 1919
(1)
1820 - 1829
(2)
Time Period of Creation
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
2001-
(3)
1501-1600
(1)
1701-1800
(1)
Country
Poland
(127)
France
(3)
Ukraine
(2)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły wyższe
(35)
Szkoły średnie
(2)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Państwo
(126)
Teoria prawa
(28)
Prawo
(27)
Polityka
(14)
Filozofia
(6)
Ideologia
(6)
Etyka społeczna
(5)
Machiavelli, Niccolò
(5)
Arystoteles
(4)
Etyka
(4)
Prawodawstwo
(4)
Praworządność
(4)
Rewolucja
(4)
Marksizm
(3)
Naród
(3)
Socjalizm
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Teoria polityki
(3)
Umowa społeczna
(3)
Władza państwowa
(3)
Aristoteles
(2)
Demokracja
(2)
Ekonomia
(2)
Historiografia
(2)
Historiografia polska
(2)
Liberalizm
(2)
Livius, Titus
(2)
Modrzewski, Andrzej Frycz
(2)
Nauki społeczne
(2)
Partie polityczne
(2)
Prawa człowieka
(2)
Rousseau, Jean Jacques
(2)
Teoria państwa
(2)
Ustrój polityczny
(2)
Ustrój społeczny
(2)
Wychowanie
(2)
Władza
(2)
Autorytaryzm (politologia)
(1)
Chrześcijaństwo wschodnie
(1)
Cicero, Marcus Tullius
(1)
Constant, Benjamin
(1)
Eklezjologia
(1)
Estreicher, Stanisław
(1)
Filozofia polityczna
(1)
Gandhi, Mohandas Karamchand
(1)
Grupy społeczne
(1)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1)
Historiografia rzymska
(1)
Ikonoklazm
(1)
Ikonolatria
(1)
Ikony
(1)
Język łaciński
(1)
Katolicka nauka społeczna
(1)
Komuna Paryska (1871)
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kołłątaj, Hugo
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Lassalle, Ferdinand
(1)
Lenin, Włodzimierz
(1)
Literatura polska
(1)
Machiavelli, Niccolo
(1)
Marx, Karl
(1)
Mitologia
(1)
Myśl
(1)
Norma społeczna
(1)
Obywatelstwo
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Petrażycki, Leon
(1)
Petrycy, Sebastian
(1)
Plato
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Renesans
(1)
Ruchy i organizacje robotnicze
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Sobór Nicejski
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia kultury
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawiedliwość
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sztuka bizantyńska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Teologia ikony
(1)
Teoria obrazu
(1)
Tolerancja
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Tradycja
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Zdziechowski, Marian
(1)
Zmiana kulturowa
(1)
Łopatka, Adam
(1)
Subject: work
Ab urbe condita
(1)
De re publica
(1)
Politikon
(1)
Principe
(1)
Projet de constitution pour la Corse
(1)
Subject: time
1901-2000
(19)
1801-1900
(18)
1701-1800
(13)
1501-
(9)
400-301 p.n.e.
(9)
1801-
(8)
1701-
(7)
500-401 p.n.e.
(4)
1401-
(3)
1601-
(3)
1601-1700
(3)
1301-
(2)
1501-1600
(2)
2001-
(2)
801-900
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
101-200
(1)
201-300
(1)
301-400
(1)
401-500
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-800
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Europa
(3)
Ateny (Grecja)
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Bizancjum (państwo dawne)
(1)
Florencja (Włochy)
(1)
Grecja
(1)
Indie
(1)
Korsyka (Francja)
(1)
Rzym
(1)
Włochy
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(41)
Materiały pomocnicze
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Biografia
(1)
Listy włoskie
(1)
Literatura łacińska
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka
(1)
Traktat
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Historia
(4)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Edukacja i pedagogika
(3)
Filozofia i etyka
(2)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Religia i duchowość
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
132 results Filter
No cover
Article
In basket
Date of publication: 2018
Stanisław Estreicher i jego autorska koncepcja walki z "partyjnictwem" / Mateusz Hübner. W: Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli wydawane na zlecenie Ministerstwa Oświaty przy współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego. 2018, nr 5, s. 9-13. - 2018
Streszczenie w języku angielskim.
E-book
In basket
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of publication: 2016
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of publication: 2011
Nauka o państwie / Piotr Winczorek. - Wyd. 2, poszerz. i popr. - Warszawa : Liber, 2011. - 318 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7206-169-0
Bibliogr. s. [307]-318.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301750 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2011
Nauka o państwie współczesnym / Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - 288, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
(Podręczniki LexisNexis : teoria państwa i prawa, filozofia)
ISBN: 978-83-7620-834-3
Bibliogr. s. [255]-273. Indeks.
Streszcz. ang., niem., ros.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 301751 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 296559 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 293108 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2006
(Studia z Filozofii Systematycznej ; t. 6)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291990 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2006
(Klasyka Filozofii)
Defekt! Brak s. XXX-XXXI oraz XLII-XLIII.
Prawa i obowiązki naturalne człowieka przeł., O konstytucji w ogólności do druku podał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek.
Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 291997 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 290386, 290385 (2 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2004
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298497 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2002
Historia doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "LexisNexis", 2002. - 484 s. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 281277 P (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of publication: 2000
Bibliogr. s. 380.
Streszczenie: Książka o cechach leksykonu, przeznaczona dla nauczycieli, studentów, kandydatów na studia; zawiera materiał z dziedziny prawa, państwa i polityki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280626 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 2000
Prawoznawstwo / Adam Łopatka. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2000. - 244, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-913450-0-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279926 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
Bibliogr. s. 376.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 278454 (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1999
Nauka o państwie i polityce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Warszawa : "Elipsa", 1999. - 260, [2] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7151-323-2
Bibliogr. przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 279212 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of publication: 1998
Norma, grupa, organizacja / Stanisław Ehrlich. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. - 218, [1] s. : ilustracje ; 21 cm.
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. ang.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 280280, 276204 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again