Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(19)
Artykuły
(13)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(7)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(7)
Author
Niemierko Bolesław (1935- )
(2)
Barańska Magdalena
(1)
Bartoszewicz Hanna
(1)
Bobiński Witold (1959- )
(1)
Dembiński Mariusz (-2022)
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Galloway Charles
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Herod Czesław
(1)
Iwanicki Juliusz (1983- )
(1)
Kloskowska Adriana
(1)
Kuźniak Ignacy
(1)
Kwiatkowska Wioletta (1978- )
(1)
Lisiecka Alicja
(1)
Marciniak Renata (organizacja i zarządzanie)
(1)
Mikut Małgorzata
(1)
Morańska Danuta
(1)
Obara Marian (1928-2021)
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Potulicka Eugenia (1944- )
(1)
Przystanowicz Aleksander
(1)
Puślecki Władysław (1933-2008)
(1)
Półturzycki Józef (1934-2021)
(1)
Radecki Edward
(1)
Radzicki Józef
(1)
Rodek Violetta
(1)
Soltis Jonas F
(1)
Szczodrak Mieczysław
(1)
Szczurek-Boruta Alina
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Sławecki Tadeusz (1957- )
(1)
Trzaska Barbara
(1)
Tyrała Paweł (1940- )
(1)
Walker Decker F
(1)
Weiss Anna (filolog)
(1)
Wenta Kazimierz (1937-2017)
(1)
Zawadzki Roman
(1)
Ziółkowski Przemysław
(1)
Zycha-Gurdek Adriana
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żakowska Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(5)
Time Period of Creation
2001-
(17)
1901-2000
(4)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(21)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(4)
Szkoły wyższe
(3)
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele informatyki
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Szkoły średnie
(1)
Wykładowcy na kursach
(1)
Subject
Cele kształcenia
(28)
Metody nauczania
(7)
Kształcenie
(6)
Nauczanie
(5)
Cele wychowania
(4)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Pedagogika
(3)
Program nauczania
(3)
Studenci
(3)
Wychowanie
(3)
E-learning
(2)
Ewaluacja
(2)
Filozofia edukacji
(2)
Jakość kształcenia
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Oceny szkolne
(2)
Podmiotowość
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Autonomia (pedagogika)
(1)
Autorytaryzm (politologia)
(1)
Badania naukowe
(1)
Cele życiowe
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością
(1)
Edukacja artystyczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja muzyczna
(1)
Edukacja włączająca
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Ekofilozofia
(1)
Estetyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Globalizacja
(1)
Heidegger, Martin
(1)
Indywidualizacja (pedagogika)
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Język polski (przedmiot szkolny)
(1)
Kompetencje dydaktyczne
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kontrola społeczna (socjologia)
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kształcenie zawodowe
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kultura szkoły
(1)
Literatura polska
(1)
Medycyna
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele
(1)
Neoliberalizm
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Orkiestry dęte
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Otwarte zasoby edukacyjne
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika krytyczna
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Podręcznik
(1)
Podstawa programowa
(1)
Pokolenie Y
(1)
Pokolenie Z
(1)
Pomoce dydaktyczne
(1)
Postawy
(1)
Proaktywność
(1)
Projektowanie
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedmioty szkolne
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Psychologia nauczania
(1)
Reforma oświaty
(1)
Reforma oświaty w Polsce (1932)
(1)
Religioznawstwo
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Samokształcenie
(1)
Samopoznanie
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprawstwo polityczne
(1)
Strategia marketingowa
(1)
System wartości
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo publiczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Taksonomia Blooma
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Tematy i motywy
(1)
Tożsamość osobista
(1)
Treści kształcenia
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie
(1)
Subject: time
2001-
(13)
1901-2000
(6)
1989-2000
(3)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1918-
(1)
1918-1939
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(9)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(12)
Artykuł problemowy
(7)
Podręcznik
(5)
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Monografia
(2)
Poradnik
(2)
Rozprawa doktorska
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(23)
Kultura i sztuka
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Historia
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Psychologia
(1)
Religia i duchowość
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 194022, 187096 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Wartości oraz cele kształcenia i wychowania obronnego / Paweł Tyrała. - Rzeszów : "Fosze", 1996. - 181, [2] s. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 83-86282-70-3
Bibliogr. s. 175-181. Summ.
Poradnik dydaktyczny dla studentów, nauczycieli PO - OC, nadzoru pedagogicznego i instruktorów obrony cywilnej.
Streszczenie: Autor pracy związany jest ze środowiskiem WSP w Rzeszowie, uczelni kształcącej nauczycieli przysposobienia obronnego. Praca koncentruje się wokół treści i sposobów nauczania obronności w szkole: determinanty systemu obronnego państwa, zasady planowania obrony cywilnej w szkole, specyfika przedmiotu (aktywizujące formy i metody nauczania, nauczanie programowane, scenariusz lekcji jako podstawa realizacji komputerowego programu dydaktycznego, usprawnianie dzieci odbiegających od normy w toku realizacji treści oraz ocena efektywności kształcenia obronnego i wykorzystania środków dydaktycznych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 274648 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. VI-B-24 274649 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy Dydaktyki Medycznej i Wychowania ; 16)
Bibliogr. s. 212-226 i przy rozdz.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 326046 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mater. z konferencji naukowej, Turawa k. Opola, listopad 1997 r.
Bibliogr. przy ref.
Tekst częśc. tł. z czes., słow.
Streszczenie: Praca omawia definicję i strukturę wewnętrzną celu, rodzaje celów oraz określa podstawy metodologiczne celów szkolnej edukacji. Przedstawiając cele kształcenia w szkole opisuje operacjonalizację celów lekcji i w szerokim zakresie cele kształcenia w nauczaniu początkowym, uwzględniające: taksonomię celów, kształcenie holistyczne, realizację celów w nauce ortografii, środowiska, matematyki, muzyki. Przedstawia cele edukacyjne i wychowawcze w przedszkolu wraz z konspektami zajęć. Prezentuje opinie nauczycieli (głównie nauczania początkowego) o celach kształcenia, także w nauczaniu integralnym. Zamieszcza wypowiedzi studentów na temat umiejętności formułowania celów edukacyjnych. Ponadto w pracy: cele kształcenia w szkolnictwie ukraińskim, czeskim i litewskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279578 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 234-243.
Streszczenie: Przedstawiono tezę o konieczności doskonalenia wśród nauczycieli i uczniów świadomości wartości i celów edukacji szkolnej, umiejętności ich wyrażania i realizacji jako podstawy modernizacji i unowocześniania procesu dydaktyczno-wychowawczego. Pracę tworzy siedem dopełniających się rozdziałów, prezentujących istotę różnych aspektów uwarunkowań wartości i celów edukacji szkolnej, ich rodzajów i hierarchizacji. Intencją publikacji jest podanie czytelnikowi argumentów przemawiających na rzecz konieczności i świadomości w zakresie wartości oraz doskonalenia celów edukacyjnych jako kryteriów efektywnego wychowania i kształcenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 298871 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-b-211 285798 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Między oceną szkolną a dydaktyką : bliżej dydaktyki / Bolesław Niemierko. - Wydanie 2. zmienione. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 230, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Literatura Pedagogiczna)
Streszczenie angielskie.
Streszczenie: Autor omawia: postawy wobec oceniania, rodowód współczesnego oceniania, stosunki nauczyciel - uczeń, treść nauczania, cele nauczania, materiał nauczania, wymagania programowe, planowanie nauczania, zgodność metody z treścią poznawaną i tworzenie metod nauczania, ewaluację analityczną, ewaluację holistyczną, i przedstawia kodeks etyczny oceniania szkolnego. Podaje 10 recept postępowania nauczyciela - poszczególnych kroków od operacjonalizacji celów nauczania do ewaluacji holistycznej osiągnięć ucznia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 275196, 275195, 275194, 275193, 275192 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-f-78 275197 PNS (1 egz.)
Book
In basket
(Literatura Pedagogiczna)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 324804, 321511 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2096)
Bibliogr. s. 181-193.
Streszcz. ang., niem.
Streszczenie: Świadomość celów, umiejętne ich stanowienie oraz systematyczna realizacja decydują o efektywności kształcenia. Właśnie zagadnienie celów kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczpospolitej uczyniono przedmiotem badań tejże publikacji. Zaprezentowano źródła, istotę, treść, rodzaje i klasyfikację celów kształcenia na gruncie dydaktyki, opartej na założeniach pedagogiki herbartowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 285918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Literatura Pedagogiczna)
Streszczenie: Na podstawie wiedzy o rozwoju pedagogiki i oświaty w Stanach Zjednoczonych autorzy przedstawiają nauczycielom teorię programów. Omawiają m.in.: cele kształcenia wg różnych pedagogów; przesłanki, na których opiera się kształcenie; różne propozycje procedur konstruowania programu; reformy oświatowe. Zamieszczono też opisy przypadków jako przykłady do rozwiązania problemów praktycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 283589, 281469, 280009, 280008 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Dydaktyka dorosłych / Józef Półturzycki. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 341, [1] strona ; 21 cm.
Bibliografia na stronach 337-[342].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 263171, 263170 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-O-b-46 263172 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 247873/1, 247869/1, 247867/1, 247865/1, 247863/1, 247861/1 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 247879/1* (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Wykład w kształceniu na odległość / Wioletta Kwiatkowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, copyright 2011. - 258 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
Bibliografia na stronach 242-258.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 303080 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-H-d-166 302480 PNS (1 egz.)
Book
In basket
Elementy pedagogiki / Mieczysław Szczodrak. - Wydanie drugie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - 214, [2] strony ; 21 cm.
Spis treści także na stronie 3. okładki.
Bibliografia na stronach 211-213. Indeks.
Dla studium nauczycielskiego o kierunku wychowanie przedszkolne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 246810, 246809, 246808, 246807, 246806, 246805, 246804, 246803, 246802, 246801 (10 egz.)
Book
In basket
(Efektywne budowanie własnego potencjału - zbiór metod i narzędzi do rozwoju umiejętności zawodowych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 321587 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again