Form of Work
Publikacje naukowe
(12)
Artykuły
(10)
Książki
(10)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(7)
unavailable
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(1)
Author
Mikołajczyk Marta
(2)
Adamczyk Barbara
(1)
Basińska Małgorzata Anna (1960- )
(1)
Frysztacki Krzysztof (1949- )
(1)
Hanipova Il'nara Il'dusovna (1972- )
(1)
Kubicka Hanna
(1)
Marzec-Holka Krystyna (1946-2023)
(1)
Michel Małgorzata (1976- )
(1)
Mirosław-Nawrocka Katarzyna
(1)
Moleda Joanna
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nóżka Marcjanna (1975- )
(1)
Oleniacz Małgorzata (1970- )
(1)
Omusheva Jyldyz
(1)
Ornacka Katarzyna
(1)
Pryszmont-Ciesielska Martyna
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Sekułowicz Małgorzata (1960- )
(1)
Smagacz-Poziemska Marta (1975- )
(1)
Szczygieł Elżbieta (ekonomia)
(1)
Theiss Wiesław (1946- )
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wolszczak Elżbieta
(1)
Zwoliński Andrzej (1957- )
(1)
Żuraw Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(12)
Russian
(1)
Audience Group
Pracownicy socjalni
(2)
Psycholodzy
(2)
Socjolodzy
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Mediatorzy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagodzy społeczni
(1)
Policjanci
(1)
Prawnicy
(1)
Studenci
(1)
Subject
Bezdomność
(19)
Dzieci
(7)
Dziecko ulicy
(7)
Opieka społeczna
(4)
Osoby w kryzysie bezdomności
(4)
Patologia społeczna
(4)
Samotne matki
(4)
Dzieciństwo
(3)
Młodzież
(3)
Streetworking
(3)
Kobieta
(2)
Macierzyństwo
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Młodzież niedostosowana społecznie
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Profilaktyka społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Resocjalizacja
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zwalczanie
(2)
Aborcja
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Autyzm
(1)
Chorzy ze stwardnieniem rozsianym
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Dziecko niedostosowane społecznie
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko zaniedbane
(1)
Filmoterapia
(1)
Handel dziećmi
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Katolicyzm
(1)
Mężczyzna
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pokonywanie strachu
(1)
Polityka karna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa ucznia
(1)
Problemy społeczne
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia dziecka
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotność
(1)
Sekty i nowe ruchy religijne
(1)
Sowietyzacja
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczność odizolowana
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telefon zaufania
(1)
Ubóstwo
(1)
Wojna
(1)
Wolontariat
(1)
Wychowanie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Wyuczona bezradność
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zapobieganie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Świetlice socjoterapeutyczne
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(2)
1918-1939
(1)
1939-1945
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Kanada
(1)
Kirgistan
(1)
Rosja
(1)
Tatarstan (Rosja)
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł problemowy
(7)
Praca zbiorowa
(6)
Opracowanie
(3)
Raport z badań
(3)
Podręcznik
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(13)
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(4)
Historia
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
20 results Filter
Book
In basket
Bibliografia na stronach 451-466, wykaz aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 284322 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 131-137.
Streszczenie: Przedstawiono: wprowadzenie w problematykę bezdomności i rodziny jako środowiska socjalizacyjno-wychowawczego; wyniki badań własnych nt. dzieciństwa i dorosłości samotnych matek (ze zwróceniem uwagi na procesy wyłączenia społecznego), dzieci samotnych bezdomnych kobiet, opinii pracowników instytucji pomocy bezdomnym kobietom o bezdomnych; propozycje działań profilaktyczno-kompensacyjnych. Badania przeprowadzono w łódzkich schroniskach dla bezdomnych kobiet - uzyskano informacje od 60 samotnych matek, 9 pracowników schronisk, 35 dzieci w wieku 3,5-17 lat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 36 KUB (CZYTELNIA) (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 253-263.
Dla wykładowców i studentów, pracowników służb społecznych, psychologów, socjologów, policjantów, mediatorów rodzinnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.36 MIK (2 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne są pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Streszczenie angielskie przy niektórych pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 312606 (1 egz.)
Article
In basket
Porozmawiajmy z dziećmi o bezdomności. Cz. 2 / Katarzyna Nowak. W: Remedium : profilaktyka problemowa i promocja zdrowia psychicznego. 2022, nr 1, s. 33. - 2022.
Artykuł z czasopisma "Remedium".
Book
In basket
Nowe stulecie dziecku / redaktor Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - 514, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie: Zbiór artykułów i wypowiedzi polskich pedagogów obrazujących aktualne problemy społeczne i ich konsekwencje dla procesu edukacyjnego. Poruszono m. in. problemy: prawa dziecka do wyboru rodziców, polskich reform edukacyjnch, sytuacji dzieci niepełnosprawnch, seksualności osób głęboko upośledzonych umysłowo, pracy kobiet, wychowania, społecznych warunków życia dzieci, osamotnienia dziecka, agresji w szkole, zagrożeń rozwoju dziecka ze strony gier telewizyjnych i komputerowych, przyszłości szkoły, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci jako zadania państwa i społeczeństwa, relacji nauczyciel - uczeń, nauczania religii. Ellen Key dot. trzy prace - jedna o pełnomocności uczniów w jej poglądach pedagogicznych, i dwie o aktualności jej poglądów nt. nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286480 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bezdomność dzieci ulicy w Polsce wyzwaniem dla pomocy społecznej / Barbara Adamczyk. W: Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, s. 75-90. - 2014.
Bibliografia i netografia na stronach 89-90.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304260, 304259 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Dzieci ulicy i młodzież bezdomna w Kirgistanie / Jyldyz Omuisheva. W: Roczniki Socjologii Rodziny, T. 18 (2007), s. 231-248. - 2007.
Bibliografia na stronach 247-248.
Streszczenie angielskie.
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 307837 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 DZI (2 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Tematyka niesamodzielności omówiona w sposób interdyscyplinarny obejmujący wszystkie sfery życia człowieka, analizowana w kontekście teorii, praktyki, edukacji i rehabilitacji w aspekcie pedagogicznym, psychologicznym, medycznym i społecznym. Omawia problemy i ograniczenia funkcjonowania dzieci z autyzmem, z głuchoślepotą powiązaną z zespołem różyczki (zespół Gregga), niesamodzielność w kształceniu studentów pedagogiki specjalnej, wypalenie zawodowe pedagogów, problemy związane z rehabilitacją stwardnienia rozsianego i choroby Alzheimera. Wskazuje instytucje i projekty wsparcia dla rodzin (SPOA, Partnerstwo dla Rain Mana, Fundacje Alzheimerowskie) jak również skuteczność filmoterapii. Porusza problem aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem, postawy wobec aktywizacji osób z niepełnosprawnością i problem bezdomności jako przejawu bezradności życiowej i niedostosowania społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37.013.82 NIE (1 egz.)
Book
In basket
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami, są dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy pracach.
Dla studentów resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, socjologii i innych nauk społecznych.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 376-058.53 WSP (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again