Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(7)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(3)
Author
Kirenko Janusz (1954- )
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Gąsior Józef
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia (1939- )
(1)
Kubik Władysław (1931- )
(1)
Mrugalska Krystyna
(1)
Orłowska Beata A
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Ostrowski Krzysztof (-2022)
(1)
Prüfer Paweł (1972- )
(1)
Sarzyńska Ewa
(1)
Sołtysiak Teresa (1952- )
(1)
Zabłocki Kazimierz Jacek (1946- )
(1)
Łabuć-Kryska Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(9)
Subject
Osoby z niepełnosprawnością
(9)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Bezrobocie
(1)
Hipoterapia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kuratela
(1)
Młodzież
(1)
Polityka społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Subject: time
1901-2000
(7)
1989-2000
(7)
1989-
(2)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Dane statystyczne
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Psychologia
(4)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Raport IPiSS ; z. 22)
Bibliogr. s. 345-349.
Streszczenie: Raport, którego celem jest przedstawienie problemu osób niepełnosprawnych na tle polskich zasobów pracy. Publikacja przytacza definicję niepełnosprawności, omawia sytuację bytową, prawno-instytucjonalne formy pomocy oraz aktywność zawodową w/w osób. Czytelnik odnajdzie tu również wiadomości na temat podstawowych i specyficznych form pomocy i rozwiązań instytucjonalnych na rzecz osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-159 288099 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
Bibliogr. przy art.
Streszczenie: W oparciu o badania empiryczne prowadzone w różnych środowiskach wychowawczych, związanych z chrześcijańską orientacją pedagogiczną i wprowadzających jej założenia do praktycznej działalności, przedstawiono cztery zagadnienia dotyczące: ruchu "Wiara i światło" w służbie rewalidacji osób upośledzonych umysłowo; hipoterapii; form pracy resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Mszanie Dolnej; nadzoru kuratorskiego w środowisku wiejskim wobec nieletnich społecznie niedostosowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 286113 (1 egz.)
Book
In basket
Nazwy aut. na s. [325].
Bibliogr. s. s. 273-286.
Streszczenie: Przedstawiono krótki przegląd stanu wiedzy nt. bezrobocia, niepełnosprawności, sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Omówiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 375 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprawnych pracujących i niepracujących w wieku 19-62 lat. Na tle współczesnego dorobku badawczego ukazano: potrzeby psychiczne osób badanych, psychospołeczne funkcjonowanie osób badanych (samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wsparcie społeczne, postawy społeczne). Dokonano analizy współzależności potrzeb psychicznych respondentów z preferowaniem przez nich określonych strategii radzenia sobie, wsparcia społecznego, samooceny i postaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 302651, 298938 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Grupy ryzyka, z których rekrutują się podopieczni pomocy społecznej)
Bibliogr. s. 38-39, 54, 75-76, wykaz aktów prawnych s. 76, 90.
Streszczenie: Następny z serii pakietów informacyjnych dla pracowników socjalnych traktujący oddzielnie upośledzonych umysłowo i upośledzonych fizycznie. Określono: specyfikę w zakresie sytuacji zdrowotnej, materialnej, zawodowej i rodzinnej poszczególnych grup, uwzględniając odmienności pracy socjalnej i wskazania dla praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 275350 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Artykuły ukazują: wpływ transformacji systemowej w Polsce na sytuację i rehabilitację osób niepełnosprawnych, brytyjski model opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi, zróżnicowane zagadnienia środowiska życia osób z różnymi niepełnosprawnościami - upośledzonych umysłowo (w tym samostygmatyzacja rodzin), inwalidów wzroku, ludzi starych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 284161 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 331 - 346.
Streszczenie: Publikacja dotyczy analizy problematyki rozumienia niepełnosprawności. Wyjaśniono takie pojęcia jak: zdrowie, choroba, kalectwo, inwalidztwo, niepełnosprawność. Ukazano charakterystyki wybranych grup osób z niepełnosprwanością narządu ruchu, po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i ze stwardnieniem rozsianym. Określono istotę i zakres pojęcia wsparcie społeczne, przedstawiono jego teoretyczne modele, w tym rodzaje, funkcje oraz systemy. Wyodrębniono i uściślono podstawowe składowe psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Dokonano opisu badań własnych, w których dokonano analizy porównawczej sieci i poziomu wsparcia społecznego osób badanych, wyznaczników ich psychospołecznego funkcjonowania, zależności między funkcjonowaniem psychospołecznym osób badanych a ich wsparciem społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 289769, 289768 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-a-167 PNS 289770 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Streszczenie: W oparciu o badania dokonano diagnozy postrzegania problemów niepełnej sprawności w gminach, aktualnych sposobów ich rozwiązywania, napotykanych trudności, a także przedstawiono wybrane modelowe preferencje rozwiązań. Ukazano poziom wiedzy o niepełnej sprawności i znajomości sytuacji życiowej ludzi niepełnosprawnych w gminach. Scharakteryzowano instytucje działające na rzecz tych osób oraz formy współpracy między nimi. Sytuację niepełnosprawnych rozpatrzono pod kątem różnorodności środowisk w których żyją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271492 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 310273 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy ref.
Streszczenie: W ref. omówiono m.in.: problemy socjalizacji w dobie transformacji; wartości młodzieży; standardy ewaluatywne a zachowania przestępcze; konflikty młodzieży z otoczeniem; funkcjonowanie młodzieży upośl. umysłowo w stopniu lekkim; sytuację studentów niepełnosprawnych w Krakowie; przestępczość nieletnich w Polsce i w Poznaniu w l. 1989-93; bezrobocie jako źródło zagrożenia rozwoju; sytuację opiek.-wychowawczą dzieci kobiet pozbawionych wolności; uzależnienie od gier komputerowych; prostytucję nieletnich dziewcząt; satanizm; bezradność komunikacyjną dzieci samotnych matek; znęcanie się nad dzieckiem w rodzinie; próby samobójcze dzieci i młodzieży w l. 1994-96 na podst. danych Szpitala Psychiatr. w Toruniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 276422, 276421 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again