Form of Work
Książki
(35)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(32)
only on-site
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(33)
Czytelnia
(4)
Author
Pasterniak Wojciech (1935-2018)
(8)
Benyskiewicz Joachim (1936-2011)
(3)
Wąsicki Jan (1921-1995)
(3)
Hajduk Edward (1932-2015)
(2)
Korcz Władysław (1913-1997)
(2)
Brzeziński Jerzy (1934- )
(1)
Burda Bogumiła
(1)
Gołdyka Leszek
(1)
Gura Czesława
(1)
Hajduk Barbara
(1)
Halczak Bohdan
(1)
Idzikowski Bogdan
(1)
Jakowicka Maria (1929- )
(1)
Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława
(1)
Kopyść Zbysław (1923-2005)
(1)
Kowalski Stanisław (1931- )
(1)
Kwaśniewicz Włodzimierz (1947- )
(1)
Lemiesz Wiktor
(1)
Leszkowicz-Baczyński Jerzy (1957- )
(1)
Olejarz Małgorzata
(1)
Osmańska-Furmanek Wielisława
(1)
Owoc Zenon
(1)
Pawłowski Albert (1932-2002)
(1)
Skorek Ewa Małgorzata
(1)
Szafrański Eugeniusz
(1)
Szczegóła Hieronim (1931- )
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(10)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(10)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(1)
Subject
Literatura
(8)
Nauczanie
(8)
Polacy za granicą
(3)
Psychologia dziecka
(2)
Relacje międzyludzkie
(2)
Studenci
(2)
Uczniowie
(2)
Aspiracje
(1)
Cyganie
(1)
Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(1)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Etyka
(1)
Germanizacja
(1)
Informatyka
(1)
Integracja społeczna
(1)
Inteligencja (socjologia)
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Kariera
(1)
Konkursy recytatorskie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Metody nauczania
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Naród
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Organizacje młodzieżowe
(1)
Otyłość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Postawy
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Prawo karne
(1)
Przestępczość
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(1)
Socjalizacja
(1)
Szabla
(1)
Szkolnictwo
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wychowanie
(1)
Zastosowania multimediów w edukacji
(1)
Subject: time
1901-2000
(8)
1989-2000
(4)
1801-1900
(2)
1945-1989
(2)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1701-1800
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Niemcy
(3)
Poznańsko-Zachodniopruska, Marchia Graniczna
(3)
Polska Zachodnia
(2)
Ziemia lubuska
(2)
Dolny Śląsk
(1)
Europa
(1)
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)
(1)
Odra (rzeka)
(1)
Polska Północna
(1)
Słubice (woj. lubuskie)
(1)
Zabór pruski
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie ; okolice)
(1)
Zielona Góra (woj. lubuskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Biografia
(1)
Raport z badań
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Literaturoznawstwo
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Historia
(2)
Psychologia
(2)
35 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 75606 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 76977 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Streszczenie: Książka stanowi empiryczne studium będące efektem badania socjologicznego przeprowadzonego wśród studentów zielonogórskich w 1998 r. Celem badania było uzyskanie wiedzy o różnych sferach aktywności i świadomości studentów (plany i orientacje życiowe, zachowania ekonomiczne, postrzeganie swojego miejsca w warunkach gospodarki rynkowej, wyobrażenia na temat własnej pracy zawodowej i życia rodzinnego oraz mentalność społeczna).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279286 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wyznaczniki gotowości do pomocy uczniom / Barbara Hajduk. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1995. - 134 strony, [5] kart tablic złożonych ; 21 cm.
Bibliografia na stronach 125-129.
Streszczenie: Praca stanowi syntezę wieloletnich zainteresowań autorki humanistycznym kontekstem relacji między nauczycielem a uczniem. W oparciu o metodę panelu uzyskano dane pozwalające ocenić udział uczelni w kształtowaniu u studentów gotowości do pomagania uczniom. Dalsza analiza danych umożliwiła przedstawienie sytuacyjnych uwarunkowań motywacji prospołecznej u nauczyciela skierowanej na ucznia, jej osobowościowych zróżnicowań oraz określenie gotowości do pomocy przez interakcje obu tych uwarunkowań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 271934 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279285 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88317-00-8
Bibliogr. s. 139-144.
Streszczenie: W pracy szeroko omówiono teorię i badania procesu socjalizacji, a w tym dotyczącego dzieci i młodzieży - nabywających kompetencji do podejmowania ról człowieka dorosłego. Ukazano autonomię i podmiotowość jednostki w relacjach z instytucjami społecznymi. Szkoła i rodzina jako główne podmioty socjalizacji oraz oddziaływania innych instytucji i grup społecznych na młodych ludzi (np. Kościoła, mass mediów, domów kultury, grup pracowniczych). Rodzaje interweniowania (pomagania) oraz motywowania do udzielania pomocy innym. Cechy układów społecznych realizujących socjalizację: promocyjnego, alternatywnego, wspomagającego, opozycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279287 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Lubuski ; t. 30)
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. niem. przy rozdz.
Streszczenie: Problemy w zakresie kształtowania świadomości historycznej, samoidentyfikacji regionalnej, rozwiązywania kwestii organizacyjnych szkół i nauczania języka przodków, utrzymania więzi kulturowych, a także wzajemnego poszanowania dziedzictwa kulturowego znalazły odzwierciedlenie w prezentowanym "Roczniku Lubuskim".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 287855 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 173-180.
Streszczenie: Książka przedstawia społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się wartości młodzieży szkolnej w okresie transformacji społeczeństwa polskiego. Praca omawia m.in.: przebieg życiowej i zawodowej kariery młodzieży; orientacje życiowe młodzieży szkolnej miasta przygranicznego (na pracę, sukces i współzawodnictwo, na samodzielność i autokreację, na realizację ambicji intelektualnych, na uznanie u innych); aspiracje edukacyjne młodzieży szkół słubickich; zagrożenia i obawy młodzieży miasta przygranicznego co do własnej przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279272 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 147812, 108809 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 227-237.
Streszczenie: Istota i środowiskowo-pedagogiczne uwarunkowania integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Czynniki zewnętrzne (organizacyjne, dydaktyczne i techniczne) oraz wewnętrzne (dotyczące szeroko omówionej samooceny tych dzieci) wpływające na integrację społeczną. Kliniczne, rozwojowe, społeczne i pedagogiczne rozumienie niepełnosprawności intelektualnej. Prezentacja metod i technik badawczych oraz wyników badań własnych dotyczących samooceny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 281208 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-M-e-129 281209 PNS (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odra w dziejach Polski / Władysław Korcz. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998. - 248, [1] s. : ilustracje ; 24 cm.
Bibliogr. s. 243-248.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279261 (1 egz.)
Book
In basket
Studia z dziejów Ziemi Lubuskiej / Władysław Korcz. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1971. - 314, [1] s. : ilustracje ; 23 cm.
Streszcz. niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 94058 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zabytki środkowego Nadodrza : katalog architektury i urbanistyki / Stanisław Kowalski. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1976. - 308, [1] s., [44] k. : ilustracje, mapy ; 22 cm.
Bibliogr.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 149623 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 252014, 252013 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 195-202.
Streszczenie: Cechy społeczne polskiej inteligencji w okresie transformacji ustrojowej ukazane na podstawie badań empirycznych reprezentatywnych grup zawodowych, a wśród nich nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Za kluczowe zagadnienie w tej pracy przyjęto badanie samosterowności zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279273 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910109-4-5
Bibliogr. s. 187-198.
Streszczenie: Pojęcie i znaczenie recytacji w wychowaniu i nauczaniu. Powstanie (w 1953 r.), założenia programowe i organizacyjne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (OKR). Charakterystyka kolejnych edycji Konkursu w czterdziestoleciu jego istnienia: od upowszechniania treści narodowo-patriotycznych w amatorskiej działalnosci artystycznej pierwszych lat po wojnie, poprzez propagandowe lata pięćdziesiąte i następne - gdy upowszechniano recytację jako kulturę żywego słowa na konkursach środowiskowych i regionalnych, przez prasę, radio i telewizję. Oddziaływania polityczne na kierunki rozwoju ruchu recytatorskiego oraz postawy twórcze jego animatorów i uczestników: młodzieży szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 279292 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr. s. 187-210.
Streszczenie: Praca z zakresu kształcenia informatycznego nauczycieli ukazuje zastosowanie nowych technologii informacyjnych w edukacji. Przedstawia szeroki zakres informatyki zajmującej się zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji w komunikacji między obiektami, systemami i ludźmi. Omawia multimedialne technologie informacyjne i przykładowy projekt multimedialny pakietu edukacyjnego. Przedstawia programy do tworzenia prezentacji multimedialnych wraz z oceną ich przydatności w kształceniu. Ukazuje rolę multimedialnych technologii informacyjnych w optymalizacji procesów pedagogicznych: kształcenia aktywności intelektualnej, umiejętności matematycznych, rozwiązywania zadań i problemów otwartych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 279296 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 244241 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-00-00630-3
Zawiera m.in.: Tu m.in. Janusz Marchewa "Polonistyczne implikacje doboru i układu treści w podręcznikach literatury dla uczniów szkół średnich Galicji i Królestwa w latach 1867-1918", Teresa Świętosławska "O Zbiorze zadań i pytań z literatury polskiej dla uczniów szkoły średniej".
Streszcz. ang. 1 art. w jęz. niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 244244, 244243 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again